Národní inventarizace skleníkových plynů

Ministerstvo životního prostředí odeslalo Evropské komisi národní inventarizaci skleníkových plynů. V roce 2008 vypustila Česká republika do atmosféry 141 milionů tun emisí skleníkových plynů. Oproti roku 2007 došlo k poklesu emisí o 4,1 %, což představuje snížení o 6 milionů tun. Největší podíl na...

Ministerstvo životního prostředí odeslalo Evropské komisi národní inventarizaci skleníkových plynů. V roce 2008 vypustila Česká republika do atmosféry 141 milionů tun emisí skleníkových plynů. Oproti roku 2007 došlo k poklesu emisí o 4,1 %, což představuje snížení o 6 milionů tun. Největší podíl na tomto snížení mají podniky zapojené do evropského systému obchodování s emisními povolenkami, které vypustily v roce 2008 o 8,3 % méně skleníkových emisí než v roce předchozím.

V rámci Kjótského protokolu se přitom Česká republika zavázala snížit v období let 2008-2012 emise o 8 % (v porovnání s rokem 1990). Reálně však emise poklesly o 27,6 %.

V loňském roce poprvé od počátku 90. let 20. století poklesly emise z dopravy, přibližně o 0,5 milionu tun. K mírnému nárůstu emisí došlo v sektorech zemědělství a odpadů, kdy se na bilanci výrazně projevily kalamitní těžby dřeva.

Hlavním skleníkovým plynem je oxid uhličitý, který představuje 85 % z celkových emisí České republiky. Emise fluorovaných skleníkových plynů, metanu a oxidu dusného, které rovněž spadají pod Kjótský protokol, zůstávají v porovnání s rokem 2007 přibližně na stejné úrovni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *