Nařízení o fluorovaných skleníkových plynech

Nedávno zveřejněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech by měl nahradit a aktualizovat nařízení 842/2006/ES vzhledem k novým výzkumům v této oblasti. Většina ustanovení z původního nařízení bude ponechána, budou však posíleny nástroje jejich vynucování a...

Nedávno zveřejněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech by měl nahradit a aktualizovat nařízení 842/2006/ES vzhledem k novým výzkumům v této oblasti. Většina ustanovení z původního nařízení bude ponechána, budou však posíleny nástroje jejich vynucování a sankcionování jejich porušení. Hlavním novým prvkem je zavedení kvantitativních limitů na uvádění fluorovaných skleníkových plynů na trh. Maximální povolené množství k uvedení na trh bude postupně snižováno, aby do roku 2030 dosáhlo pouhých 21 % objemu prodaného v období 2008-2011. Konečným cílem je motivovat výrobce, aby přešli k alternativním technologiím nevyužívajícím zmíněné plyny, kdykoliv to bude možné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *