Náklady na odpady rostou nad průměrnou inflaci

Jak budou růst výdaje a poplatky za nakládání s odpady? Je tempo růstu vyšší než průměrná inflace a jaký je výhled do roku 2014?

Poplatek za odvoz komunálního odpadu se dosud hradil nejvýše pětistovkou. Čerstvě se jedná o změnu. Podle novely, kterou ve Sněmovně navrhli poslanci TOP 09 a Starostové, první složka poplatku (250 Kč) zůstane možná stejná. Druhou část, dosud 250 Kč za sběr a svoz netříděného odpadu, by mohly obce zvýšit. U trvalého bydliště by se částka počítala na osobu, u rekreačních objektů za nemovitost. Stanovení výše by bylo na obcích. Ať již novela projde v Parlamentu nebo nikoliv, návrh ukazuje, že výdaje domácností na služby se zvyšují.

VLIV POHONNÝCH HMOT

Celková inflace vyjadřuje zdražení všeho, co domácnosti platí. Velkou roli má zdražování bydlení, které má ve spotřebním indexu váhu asi pětadvacet procent a jsou v nich započítány i výdaje za odvoz a likvidaci odpadů.

Služby spojené s odvozem a likvidací odpadu rostou zejména tlakem cen pohonných hmot, které již několik let rostou vyšším tempem než ceny potravin, oblečení, průmyslové produkce. Následně se zvýšily náklady za odvoz odpadu. Stoupají i mzdové náklady ve službách, což odpovídá všeobecnému růstu průměrné reálné mzdy. Jestliže například v prvním kvartálu předkrizového roku 2007 činila odměna u profese popelář (kód 91613) 85,5 Kč na hodinu, o rok později činila 92,95 Kč. V prvním čtvrtletí 2009 pak a100,19 Kč, v posledním kvartálu 2010 pak byla odměna 108,80 Kč za hodinu (uvádíme průměrné hodnoty).

RYCHLOSTI INFLACE

Různé rychlosti inflačního růstu různých skupin spotřeby jsou dlouhodobé. Několik příkladů. Tak v prosinci 1995 ve srovnání s prosincem 1994 byly ceny tepla vyšší o 17,3 %, elektřiny o 12 % a plynu o 10 %. Nad celkovou inflací, která nabyla jen o 9,1 procent, byly i ceny služeb. V prosinci 1997 byla inflace u domácností celkem průměr roku k průměru předchozího roku 8,5 %, ale ceny tepla byly vyšší o 34,4 %, elektřiny o 15,3 % a zemního plynu o 15,2 %. Služby včetně likvidace odpadu byly nuceny pod tlakem pohonných hmot zvýšit o 12,8 %. V prosinci 1998 činila inflace průměr roku k průměru předchozího 10,7 %. Služby včetně odvozu odpadu zdražily nad průměr, o 15 %.

Ceny tepla byly ve srovnání s prosincem 1997 vyšší o 22,4 %, elektřiny o 44,1 % a zemního plynu o 47,6 %, takže zdražení likvidace odpadu je proti inflaci energií popelkou. V prosinci 2011 činila inflace (průměr roku k průměru předchozího) 1,9 %. U služeb se uvádí 4,3 %, ale u elektrické a tepelné energie je to 5,9 %. Nesourodý vývoj cen za čas mění skladbu spotřeby. Také ceny služeb rostou dlouhodobě nad průměrem a tato okolnost se projevila ve změně struktury koše.

JAK SE ZMĚNILA STRUKTURA SPOTŘEBY

Spotřebu domácností zachycuje indexní schéma spotřeby domácností nebo zaměstnanců, označované jako spotřební koš. Vývoj indexu životních nákladů se od roku 2007 sleduje na aktualizovaných spotřebních souborech.

V roce 1994 měly výdaje na služby podíl ve výdajích domácností 1,878766 procenta, z toho důchodci dávali 2,7265983 % procent svých výdajů na tyto služby, zaměstnanci platili 1,83 % svých výdajů na služby. Odvoz popela si vyžádal v průměru 0,2743786 % výdajů. V roce 2001 stouply výdaje za odvoz popela na 0,3028829 %. Je to značná částka, spočítáme-li ji k objemu příjmů celé populace.

VÝHLED NA PŘÍŠTÍ LÉTA

Jak jsem uvedli, pro odpady je důležitá cena pohonných hmot, ale i energií, protože s ohledem na jejich cenovou hladinu rostou ceny motorové nafty. Náklady na energie v České republice ovlivní zřejmě cena energií v Německu, kde se rozhodli namísto jaderných elektráren preferovat elektrárny uhelné. Česká ekonomika je s německou vázána velmi úzkým exportním poutem, a tak růst cen energií ovlivní i cenu pohonných hmot u nás, a následně služeb. K odhadu cenového indexu průměrné inflace a růstu cen služeb jsme brali v úvahu vlastní odhady vývoje hrubého domácího produktu.

Odhad cen jsme počítali s předpokladem, že hrubý domácí produkt české ekonomiky žádnou kladnou nulu nedocílí, ale že HDP poklesne, změna bude nejméně -0,6 %. Pro rok 2012 čekám inflaci až 4 %.

Ing. Milan Cikánek

ODHAD INFLACE DO KONCE ROKU 2014

Prosinec 2005 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014
Index spotřeb. cen (ISC) 114,4 133,9 139 141,5 145,7
Z toho služby včetně odvozu odpadů 144,9 198,2 206,8 215,7 228,2
ISC jako stovka 100 100 100 100
ISC energií děleno průměrnou inflací 130,3 180,7 186,3 192,2 208,9
Inflace služeb dělená průměrnou inflací 126,7 148,0 148,8 152,4 156,9

Pozn: Aby bylo zřejmé, že inflace energií je vyšší než inflace služeb, uvádíme i index spotřebitelských cen energií (dělený průměrnou inflací). Jestliže služby na konci roku 2011 převýšily svým vývojem od konce roku 1999 průměrnou inflaci o 48 %, pak ceny energií převýšily tento průměr o 80,7 %. Ve druhé početní řádce jsou indexy jen za služby včetně odvozu odpadů. Jak vidíme, tyto výdaje jsou nad průměrem. Pak jsme index spotřebitelských cen celkem přepočetli na základ, stovku. A stejným procentem dělili nejdříve indexy energií, aby bylo vidět, že energie, elektřina, plyn v roce 2011 převýšily průměrnou inflaci o 80,7 %. Služby – v posledním řádku – byly sice také draží než průměr, jsou nad celkovou inflací, ale byly nad průměrnou inflací jen o 48 % nad průměrem, (energie 80,7 % nad průměrnou inflací).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *