Na Watenvi se bude mluvit o využití odpadu

Odpady 2009 a jak dál, aneb Odpad je energie nese název semináře, jenž se uskuteční v květnu na Mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu Watenvi v Brně.

Je určen především zástupcům měst a obcí a podnikatelům, které zajímá problematika energetického využívání odpadů. Jde o Efekt program ministerstva obchodu a průmyslu a se svými zkušenostmi na semináři vystoupí zástupci firem zabývající se odbytovou krizí druhotných surovin.

Přípravy na Watenvi jsou v plném proudu. Jeho součástí bude již tradičně odborný doprovodný program, na němž se podílejí ministerstva životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu a Státní fond životního prostředí. K rozvoji projektu přispívá také spolupráce pořadatelů s oborovými asociacemi. Watenvi zahrnuje 15. mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-Kanalizace, jejíž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK), a 15. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Uskuteční se na brněnském výstavišti od 26. do 28. května 2009.

DŮRAZ NA TŘÍDĚNÍ BIOODPADU

Specialisté tvrdí, že v komunální oblasti ČR hodlá dosáhnout až padesátiprocentního využití odpadu. Naši občané si prý už zvykli třídit komunální odpad na složky – sklo, PET lahve a papír. V současnosti se klade důraz na třídění bioodpadu z domácností, který končil v popelnicích. Toto třídění je však velmi problematické a souvisí i s hygienickými podmínkami. „Objevují se různé názory, jde například o instalace drtičů v domácnostech, což však přináší negativní dopad na kanalizační síť. ČOV nejsou na zvýšení bioodpadu z kuchyní, a zejména tuků připraveny,“ poznamenal profesor Jiří Hřebíček.

DISKUSE O LEGISLATIVĚ

Na výstavišti se bude také diskutovat o aktualizaci Plánu odpadového hospodářství ČR, neboť ten současný je deset let starý a přestává vyhovovat současným požadavkům. V novém dokumentu se musí odrazit nová Evropská směrnice o odpadech, tematická strategie s jejich nakládáním, udržitelná spotřeba a výroba i energetická politika EU. Celý tento rok bude naplněn legislativními pracemi v této oblasti.

„Musíme si uvědomit, že nová legislativa musí být akceptovatelná pro průmysl i obce. Nové zákony se dotknou každého občana. Bude se totiž zdražovat skládkování odpadu, vzrostou náklady na logistiku i recyklaci. Pokud bude někdo chtít životní prostředí znečišťovat, zaplatí za to velké peníze. Nový ekonomický model, který se vytváří, musí vyhovovat lidem. Nemůžeme do nekonečna odstraňovat černé skládky. V období současné ekonomické krize zvýšené náklady na nakládání s odpady dopadnou na živnostníky i malé a střední firmy, které tvoří 99 procent organizací ve společenství, což platí i o ČR,“ uvedl prof. Jiří Hřebíček.

V doprovodném programu budou odborníci hovořit také o řešení starých ekologických zátěží, což souvisí s novou směrnicí o půdě. Jejich vlastníci budou mít možnost na odstranění těchto zátěží získat peníze z evropských fondů. Na veletrhu budou prezentovány nové výzvy k podávání projektů do Operačního programu životní prostředí (OP ŽP). Představitelé obcí a podnikatelé budou v této oblasti podrobně informováni o možnostech financování projektů z evropských fondů.

PET LAHVE ZPŮSOBUJÍ STÁLE STAROSTI

Do další oblasti odpadového hospodářství patří také nakládání s obaly. Logistické systémy s jejich hospodařením podporuje společnost EKOKOM. V ČR byly postaveny dotřiďovací linky a obaly se mohou ukládat do nových sběrných dvorů. Problémem je, že Čína snížila odběry obalů z České republiky, kde máme nedostačující kapacity na jejich zpracování. PET lahve se zpracovávají pouze v několika málo firmách.

Jana Tyrichová
manažer PR a reklamy Watenvi

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *