Na průsakové vody reverzní osmózou

Za více než 80 milionů korun se v Elektrárně Prunéřov II buduje technologie pro znovuvyužití průsakových vod. Vyčištěná voda bude využita k napájení výrobních kotlů.

V současné době je průsaková voda z úložiště vedlejších energetických produktů, které je založeno na nepropustném podloží, jímána systémem drenáží do průsakových jímek. „Tato voda je využívána na postřiky lokalit proti prášení a své uplatnění našla po vybudování retenční nádrže a čerpací stanice i jako přídavná voda v technologii odsíření elektrárny,“ dodává Jiří Jaroš, vedoucí odboru Chemické režimy v Elektrárnách Tušimice a Prunéřov.

Vzhledem k tomu, že průsakových vod přibývá a jejich kvalita se zhoršuje, nelze tyto vody vypouštět do vodoteče. Jedná se přitom o průsakové vody z lokalit, kam jsou vedlejší energetické produkty dopravovány jak hydraulicky, tak suchou cestou. Aby se průsaková voda dala využít pro technologie elektrárenského provozu, bude brzy upravována pomocí reverzní osmózy.

„Reverzní osmóza je jedním z řady tlakových membránových procesů, využívajících k separaci látek rozpuštěných v kapalině semipermeabilní membránu, na které dojde ke zkoncencentrování rozpuštěných látek. Koncentrát je veden do odpadu a čistá fáze je využita v další technologii. Jedná se o prvotřídní technologii, která nachází uplatnění v mnoha oborech, potravinářstvím počínaje a třeba, jako v našem případě, elektrárenským provozem konče,“ říká Jiří Jaroš.

Přebytečná průsaková voda bude svedena do chemické úpravny vod, kde projde procesy čiřením a filtrací a následně bude odsolena na jednotce reverzní osmózy. Takto vyčištěná voda pak bude sloužit k výrobě demineralizované vody, která je používána k napájení výrobních bloků (kotlů).

V Elektrárně Prunéřov II se jedná již o třetí investiční akci, týkající se odpadních vod. Tou první byla modernizace kalového hospodářství za zhruba 36 milionů korun, k níž došlo na začátku loňského roku. Druhá akce se týkala výše uvedeného vybudování retenční nádrže za více než 11 milionů korun.

„Smyslem první akce bylo vybavit kalové hospodářství moderní technologií, která zaručuje snížení nerozpustných látek ve vypouštěných odpadních vodách. V praxi to znamená, že do odpadních vod se nadávkuje speciální přípravek, který zlepší sedimentaci nerozpustných látek, tedy jejich zahuštění. Následně se kaly přečerpají do nově postavené haly k odvodnění v novém kalolisu na zbytkovou vlhkost 40 procent. Odvodněný kal odveze specializovaná firma k ekologické likvidaci. Vypouštěná odpadní voda z prunéřovských elektráren tak obsahuje méně než 30 mg nerozpustných látek v jednom litru,“ uzavřel Jiří Jaroš.

 

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Pohled na novou jednotku reverzní osmózy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *