Na podporu projektů

Velkým problémem energetického využití odpadů je zejména postoj veřejnosti vůči spalovnám. Ministerstvo průmyslu a obchodu zadalo v letošním roce zpracování dvě studie týkající energetického využití odpadu. Studie jsou určeny pro investory na podporu při prosazování nových záměrů ZEVO. První studie...

Velkým problémem energetického využití odpadů je zejména postoj veřejnosti vůči spalovnám. Ministerstvo průmyslu a obchodu zadalo v letošním roce zpracování dvě studie týkající energetického využití odpadu. Studie jsou určeny pro investory na podporu při prosazování nových záměrů ZEVO.

První studie se zaměřuje na následující témata:

Potenciál odpadu k energetickému využití v regionech

Lokalizace vhodných míst pro ZEVO z hlediska množství disponibilního odpadu a možné dodávky tepla

Identifikace budoucích investičních záměrů

Kvantifikace celkových nákladů potřebných na výstavbu těchto zařízení

Kvantifikace optimální veřejné podpory (investičně a provozně)

Minimální účinnosti pro poskytnutí podpory, atd.

Využití pro NAP ČR OZE, SEK, příprava investičních dotačních programů

Druhá studie se zaměřuje na:

Reprezentativní sociologický výzkum aktuálních postojů klíčových zájmových skupin a popis jeho parametrů,

Identifikace klíčových pozitivních a negativních faktorů a krizových momentů při prosazování ZEVO a návrh metod a postupů jejich řešení,

Návrh a popis prvků komunikační strategie (včetně aplikačního manuálu) k zajištění prosazení investičního záměru napříč jednotlivými skupinami,

Návrh metod a postupů pro začlenění ZEVO do integrovaného systému nakládání s odpady a do existujících energetických přenosových a distribučních soustav

K realizaci projektů na energetické využití odpadů by měly brzy investory motivovat také komplexní ekonomického nástroje:

Podpora formou zelených bonusů za výrobu energie (MPO)

Podpora formou zvyšování poplatků za skládkování (MŽP)

Podpora formou investičních dotací

Zdroj: MPO

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *