Na podporu oběhového hospodářství půjde 3,5 miliardy korun

Nové sběrné dvory, třídicí linky na odpad, ale i projekty snížení znečištění ovzduší podpoří Ministerstvo životního prostředí (MŽP) částkou 3,5 miliardy korun. Resort čtveřici výzev financuje ze zdrojů evropského Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (OPŽP).

"Dotacemi umožníme vznik nových re-use center, sběrných dvorů, třídicích linek a také například podpoříme výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové či energetické využití odpadů," uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). "Jediným smysluplným směrem v oblasti udržitelného nakládání s odpady jsou pro nás cirkulární řešení," dodala. Urychlení přechodu na oběhové hospodářství, které dokáže účinně využívat zdroje, je jednou z hlavní priorit nového OPŽP.

Na modernizaci a navýšení kapacity sběrných dvorů a systémů pro oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu je připraveno 500 milionů korun. Příjem žádostí v této výzvě začne 7. září. a potrvá do konce roku 2023. Stejnou částku MŽP vyčlenilo pro zařízení na oddělení ostatních odpadů, jejich energetické využití a sběr a nakládání s nebezpečnými odpady. V tomto případě lze o dotaci žádat od 7. září do 30. prosince letošního roku. Žadateli mohou být obce, pražské městské části, dobrovolné svazky obcí i obchodní společnosti a družstva stoprocentně vlastněné veřejnoprávními subjekty.

"Součástí těchto projektů může být navíc i infrastruktura na předcházení vzniku odpadů, tedy například pořízení domácích kompostérů pro občany," sdělil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). "Musí se však jednat o minoritní část projektu - méně než 50 procent způsobilých nákladů projektu. Samostatnou výzvu na předcházení vzniku odpadů včetně dotací na zmiňované domácí kompostéry chystáme na prosinec tohoto roku," upřesnil. Fond má dotace z OPŽP na starost.

Výstavbu a obnovu systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posuzování dopadů opatření ke zlepšení ovzduší MŽP podpoří 150 miliony korun. Na výměnu nebo úpravu stacionárních zdrojů znečišťování, což má vést ke snížení emisí, je vyhrazeno 2,36 miliardy korun. V obou výzvách je možné o podporu požádat od dneška do 31. července 2023. Podle MŽP podpora cílí i na snížení emisí amoniaku z chovu hospodářských zvířat a omezování prašnosti z plošných zdrojů.

OPŽP 2021–2027 nabídne z fondů EU celkem 61 miliard korun. Největší částka, 14 miliard korun, má jít na projekty zlepšující přístup k pitné vodě, hospodaření s ní a její čištění. Zástupci MŽP v pondělí vyhlásili pro tuto oblast dotační výzvy za 7,5 miliardy korun.*

-čtk-

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down