Kategorie:
Nezařazené

Na kanalizace a čistírny odpadních vod půjde 4,8 miliardy korun

Na stavbu kanalizací, čistíren odpadních vod a na zvýšení kapacity těch stávajících půjde do obcí 4,8 miliardy korun z evropského operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Jde o poslední peníze na tyto účely v tomto programovacím období EU.

Dotace získá 132 vodohospodářských projektů, vesměs jde o výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod a kanalizací. Žádosti posílali starostové a vodohospodáři loni na podzim, přišlo jich více než 200 na celkem sedm miliard korun, což podle ministerstva třikrát překročilo určenou částku.

MŽP proto vyjednalo navýšení peněz na dvojnásobek. Sto pět přihlášených projektů proto dostane peníze hned, další poté, co navýšení odsouhlasí Evropská komise v druhé polovině roku.

Protože ani poté se na všechny žadatele nedostane, hodlá ministerstvo nabídnout těm kvalitním podporu z národních zdrojů. Vypíše ji Státní fond životního prostředí v srpnu a podmínky budou stejné jako u žádostí na evropské peníze. „U projektů se hodnotí například nákladová efektivnost řešení, snížení množství vypouštěného znečištění zpět do povrchových vod či naléhavost řešení z pohledu stavu vodního útvaru. Čím dříve se projekty dostanou do realizační fáze, tím lépe pro kvalitu podzemních a povrchových vod,“ uvedl ředitel fondu Petr Valdman.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *