01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Může být trus drůbeže nebezpečný?

Může být trus drůbeže nebezpečný? PODTITULEK: Dodržujme zákony Podobně jako každý trus, tak i drůbeží je za určitých podmínek velmi nebezpečný. Proto je třeba důsledně dodržovat nejen hygienu, ale také zákony, které nakládání s výkaly zvířat upravují. S drůbežím trusem se tedy rozhodně musí...

Může být trus drůbeže nebezpečný?

PODTITULEK: Dodržujme zákony

Podobně jako každý trus, tak i drůbeží je za určitých podmínek velmi nebezpečný. Proto je třeba důsledně dodržovat nejen hygienu, ale také zákony, které nakládání s výkaly zvířat upravují. S drůbežím trusem se tedy rozhodně musí nakládat v souladu se zákonem veterinárním, ale zároveň v souladu se zákonem o odpadech.

Možností, jak výkaly nebo lépe exkrementy použít, je jejich využití ke hnojení. To však jen za předpokladu, že jsou náležitě upraveny. V určitých případech, a to zejména u drůbežího trusu, je to za podmínek, které stanoví orgány životního prostředí a vodohospodářské služby.

V současné době se obecně věnuje zvýšená pozornost tomu, co jíme, a s tím právě souvisejí i obavy z kontaminace životního prostředí. V poslední době sice bylo zaznamenáno zlepšení, které pravděpodobně způsobil především útlum zemědělství, a rovněž se začaly používat šetrnější přípravky pro aplikaci v rostlinné výrobě. Jak je tomu tedy ve výrobě živočišné?

Krmivo, antibiotika, vitaminy

Zcela jistě je zdravotní stav chovaných zvířat lepší, než tomu bylo před rokem 1989. Úplně nejjednodušším důkazem může být markantní snížení úhynů, přibližně o 10 %.

Také krmení se změnilo. V produkčních chovech, především u drůbeže, se většinou používají krmné směsi, které se skládají - jak říká receptura - i z určitých doplňků na bázi antibiotik. Je však nutné podotknout, že v žádném případě nejde o antibiotika léčebná: ta smí podat jen za léčebným účelem veterinární lékař. Tedy předepsat a kontrolovat podmínky podávání. Státní veterinární dozor pak v rámci plánu monitoringu cizorodých látek kontroluje, aby se žádná nežádoucí rezidua do potravního řetězce nedostala. Tento dozor probíhá jednak na farmách, ale také na jatkách.

Drůbeží trus, a ani drůbeží podestýlka se nedostávají do krmiv dalších druhů zvířat, což je také od poloviny devadesátých let zakázáno. Jisté však je, že se dříve - i když jen spíše pokusně - ověřovalo, uvažovalo, že by mohl například skot získat z podestýlky nějaké potřebné mikroprvky, či vitaminy. Ovšem zdravotní riziko z neupravené podestýlky bylo velké. V upravené podestýlce, především tepelně, se zase nevyskytlo nic, pro co by se uvažovalo o jejím zkrmování.

Jak na to

Co se tedy s drůbežím trusem dělá dnes? V klecových chovech drůbeže se s výkaly nakládá dvěma způsoby: mokrým a suchým. Mokrý, od kterého se v současnosti upouští, spočívá v tom, že se trus sbírá do jímky, kde se ředí vodou na velmi řídkou kejdu. Tu je pak možné, na základě povolení příslušného okresního (v budoucnu krajského) odboru životního prostředí, vodohospodářské správy a majitele, vyvézt za účelem hnojení na strniště nebo na louky. V žádném případě se však nesmí vyvážet tam, kde jsou ochranná pásma pitné vody.

Druhý způsob je nasucho. Trus se sbírá jako předsušený z nekonečného pásu, který se pohybuje pod klecemi. Dále se kompostuje, popřípadě přímo zaorává, a to opět za obdobných podmínek jako při používání "kejdy". Suchý způsob je rozhodně modernější a pro životní prostředí příznivější.

Na hluboké podestýlce se chovají zpravidla kuřata na výkrm. Podestýlka se po určité době vyhrnuje a vyváží na kompost, který se po patřičné úpravě a uzrání - opět za odpovídajících podmínek - používá ke hnojení.

Ve všech případech lze říci, že je-li možnost volby mezi přímým použitím a kompostováním, je dobré se vždy rozhodnout pro kompostování. Každý zahrádkář dobře ví, že pokud chce použít slepičince, musí je nechat "zkvasit" nebo zkompostovat. Ví, že drůbeží trus je tzv. velmi silný a lze ho použít nejlépe zarytím jak k velkému zaorání, tak rozhozením na strniště a pak opětovnému zaorání.

Je zcela zřejmé, že přímé nebezpečí z hnojení kompostovaným drůbežím trusem, jsou-li dodrženy odpovídající podmínky, člověku nehrozí.

Josef Duben

FOTO ARCHÍV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down