Musíte si změnit identifikační listy!

Euronovela zákona o odpadech zavedla novou nebezpečnou vlastnost odpadů, a to senzibilitu.

V příloze č. 2 zákona o odpadech tak přibyl další kód nebezpečných vlastností odpadů (H13 – senzibilita).

Tato nová nebezpečná vlastnost tak nahradila dříve uváděnou nebezpečnou vlastnost „H13 – Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování“. Ta je nyní nově zařazena pod kód H15.

Změna v přehledu nebezpečných vlastností dává do souladu náš zákon s přílohou III rámcové směrnice o nebezpečných vlastnostech odpadu. Zatím však není jasné, jakými konkrétními postupy a metodami se bude tato nová vlastnost H13 stanovovat – dosud nebyly stanoveny Komisí Evropských společenství. Dopad bude mít tato změna pro Ministerstvo zdravotnictví, neboť bude nuceno vydávat nová rozhodnutí pověřené osobě s pověřením k hodnocení nebezpečné vlastnosti H13. Mnohem větší práci zřejmě dá změnit identifikační listy nebezpečných odpadů – každý, kdo je využívá, je musí po 1. 7. změnit tak, aby odpovídaly dikci zákona.

Zmíníme ještě jednu změnu. V tabulce způsobů využívání odpadů se změnily kódy R12 a R13.

ZPŮSOBY VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ – ZMĚNY V EURONOVELE

R12 Předúprava Úprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11

R13 Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem)

PŘEHLED NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ (PODLE PŘÍLOHY 2)

H1 Výbušnost

H2 Oxidační schopnost

H3-A Vysoká hořlavost

H3-B Hořlavost

H4 Dráždivost

H5 Škodlivost zdraví

H6 Toxicita

H7 Karcinogenita

H8 Žíravost

H9 Infekčnost

H10 Teratogenita

H11 Mutagenita

H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami

H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování Senzibilita*

* Pokud jsou k dispozici zkušební metody

H14 Ekotoxicita

H15 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *