Moderní obec: Zvýhodnění pro místní obyvatele v odpadové vyhlášce se nekoná, města dál budou doplácet za odpad rekreantů

Čisté ulice, náměstí, veřejná prostranství a odpadkové koše jsou dobrou vizitkou každého města. Proto na čistotu samosprávy dbají. Ale čistota a svoz komunálního odpadu také něco stojí. Zejména tam, kde jsou rekreační oblasti, a počet lidí v sezóně stoupá. Logicky stoupají i náklady za likvidaci směsného komunálního odpadu (SKO).

Zde je zkušenost tří měst, která se pokusila zjednat nápravu a zvýhodnit své obyvatele prostřednictvím místní odpadové vyhlášky.

SNAHA O SPRAVEDLIVÉ POPLATKY ZA ODPAD

Například město Doksy na Českolipsku zrušilo zvýhodnění pro trvale hlášené obyvatele v odpadové vyhlášce – novou sazbu poplatku za odpad schválilo zastupitelstvo v závěru roku 2019, když ji před tím poslalo ministerstvu ke konzultaci. Žádné námitky nedostalo, a tak ji zastupitelé schválili. Poplatek město vyměřilo na 1000 korun, přičemž obyvatelé s trvalým bydlištěm dostali úlevu 480 korun. Úlevu Ministerstvo vnitra v květnu pozastavilo jako diskriminační, místní by tak měli platit za svoz a likvidaci odpadu místo 520 korun tisícikorunu stejně jako majitelé rekreačních objektů. Podle vedení radnice je to nespravedlivé, kvůli novele zákona o odpadech už ale radnice připravuje vyhlášku novou. Doksy jsou oblíbenou turistickou oblastí u Máchova jezera. Podle statistických údajů je ve městě oficiálně zhruba 5600 lůžek v hotelech, penzionech a chatách a dalších 780 míst pro stany a karavany, řada lidí ale pronajímá i své soukromé chaty a chalupy. Počet obyvatel ve městě se tak v letní sezóně zvyšuje na více než dvojnásobek, a s tím roste i objem odpadu. Za rekreační objekty ale platí majitelé jen 1000 korun bez ohledu na to, kolik lidí se v nich za sezónu vystřídá. Na likvidaci odpadu tak podle starostky Evy Burešové město doplácí.

Od loňského jara mohou lidé v Doksech třídit odpad přímo u svých domů, vedle tradičních popelnic dostali i nádoby na plasty, papír a bioodpad. Díky tomu se za loňský rok podařilo vytřídit více než polovinu odpadu. I když v době koronavirové pandemie i v Doksech množství odpadu z domácností vzrostlo zhruba o osm procent, toho směsného, za jehož likvidaci musí město platit, zbylo díky lepšímu třídění o pětinu méně než v roce 2019. I díky tomu Doksy v soutěži O křišťálovou popelnici 2020 skončily mezi městy s více než 5000 obyvateli na druhém místě za vítěznou Chocní.

VÍCE REKREANTŮ, VÍCE ODPADU

Podobně postupovali také například v krkonošském středisku Harrachov na Jablonecku, kde byl poplatek nastaven na 900 korun a trvale bydlící měli slevu 400 korun. I tam už museli vyhlášku změnit, poplatek sjednotili na 650 korun. Jak nám ale do telefonu sdělila pracovnice městského úřadu, město rovněž doplácí na to, že v místě je řada rekreačních objektů či domů, v nichž je hlášen pouze jeden obyvatel, ale ve skutečnosti jich tam přebývá mnohem více. A tomu odpovídá i množství odpadu. Stejný problém řešilo i město Jilemnice, které také mělo vyhláškou stanoven poplatek za shromažďování odpadu SKO ve výši 1000 Kč s tím, že osoby přihlášené v obci k trvalému pobytu měly z toho poplatku slevu 44 procent. „Tato vyhláška byla ministerstvem označena za diskriminační a neuspěla ani dodatečná argumentace. Pro vlastní klid jsme nakonec vyhlášku dodatkem změnili,“ uvedl starosta JilemniceDavid Hlaváč.  „My jsme si s ministerstvem asi rok nebo rok a půl dopisovali, ale ministerstvo nepřijalo všechny naše důvody, proč jsme dali místním úlevu, nepovažovali je za správné. Úlevový článek nám pozastavili a dali by to k soudu," řekla Eva Burešová. Radnice proto v září sporný článek vyhlášky zrušila, stejně musí podle Burešové vzhledem ke změně legislativy připravit novou vyhlášku. Všechna tři města ale nakonec vyhlášku raději zrušila.

Z POHLEDU ZÁKONA JSOU KATEGORIE ROVNOCENNÉ

„V oblasti místních poplatků mohou obce stanovovat úlevy či osvobození od poplatku, nicméně pro takovýto postup musí mít obec objektivní a racionální zdůvodnění a nesmí tím porušit zákaz diskriminace. Města Doksy, Harrachov a Jilemnice měla zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; tento poplatek je ze své povahy paušálního charakteru, tj. nezohledňuje reálnou produkci odpadu. Dotčená města stanovila různou výši poplatku pro „místní“ a pro „rekreanty“, což nelze podle názoru Ministerstva vnitra akceptovat. Obě kategorie těchto poplatníků jsou z pohledu zákona rovnocenné, a z toho důvodu nelze bez dalšího stanovovat různou sazbu poplatku pro tyto kategorie (a to ani formou úlev od poplatku). V opačném případě se jedná o narušení základní konstrukce poplatku a porušení zákazu diskriminace,“ uvedla Hana Malá z tiskového odboru MV ČR.

A dodala, že pokud ministerstvo shledá rozpor obecně závazné vyhlášky se zákonem, vyzve příslušnou obec k nápravě. Pokud obec odmítne zjednat nápravu, Ministerstvo vnitra pozastaví účinnost příslušné obecně závazné vyhlášky (případně její části) a má následně povinnost podat návrh na zrušení této vyhlášky (či její části) k Ústavnímu soudu. „V případě měst Harrachov a Jilemnice Ministerstvo vnitra vyzvalo k nápravě jejich příslušných vyhlášek a tato města nápravu zjednala dobrovolně. V případě města Doksy Ministerstvo vnitra přistoupilo k pozastavení účinnosti příslušné části obecně závazné vyhlášky,“ dodala.

Nakonec všechna dotčená města přistoupila k dobrovolnému zjednání nápravy. Pokud by města nesouhlasila s názorem Ministerstva vnitra o zákonnosti příslušných obecně závazných vyhlášek, rozhodl by o jejich případném zrušení až Ústavní soud.*

-red-

Článek z časopisu Moderní obec, č.12/2021

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down