Množství obalových odpadů

Zpráva Evropské organizace pro obaly a životní prostředí (EUROPEN) analyzující údaje EU za posledních jedenáct let (1998-2008) uvádí, že v EU-15 došlo ke snížení množství obalových odpadů na skládkách o 43 %. Je to důsledek recyklace obalů a dalších forem jejich využití.

V roce 2008 bylo v EU-27 k dispozici přes 17 mil. tun obalového materiálu. Pro porovnání: odpadů z potravin bylo 89 mil. tun, tedy zhruba pětinásobné množství.

Zpráva uvádí, že ve sledovaném období došlo k zrušení souvislosti mezi růstem obalových odpadů a růstem hrubého domácího produktu EU-15. I přes stárnutí populace a trend k menším domácnostem (s nákupem většího počtu baleného zboží) vzrostlo množství obalů uvedených na trh jen o 10 % a množství odpadů se snížilo o 43 %. Byl potvrzen dřívější odhad Komise, že obalové odpady z domácností a komerčních zdrojů tvoří jen 3 % celkových odpadů. Tento výsledek potvrzuje účinnost legislativních opatření, zejména směrnice z roku 1994 o obalech a obalových odpadech. Projevila se i snaha spotřebitelů, kteří akceptovali třídění obalů pro recyklaci jako svou běžnou aktivitu. Podle směrnice mělo být v roce 2008 dosaženo ve dvanácti evropských zemích 55% podílu recyklace. V novějších státech se této úrovně má dosáhnout do roku 2011, resp. 2015. Již v roce 2008 však překročily mnohé z „ostatních“ států podíl recyklace 50 %.

Podle zprávy evropské organizace pro obaly z PET Petcore a asociace pro recyklaci plastů EuPR se množství PET lahví z tříděného sběru v roce 2010 v Evropě zvýšilo o 6,5 % proti roku předchozímu a dosáhlo 1,45 mil. tun.

Zdroj: Cicpen, agronavigator.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *