Mít vlastní skládku, nebo pronajatou?

Městská rada v Jílovém nedaleko Prahy se v posledních letech intenzivně zabývala současností i budoucností městské skládky na Radlíku. Otázkou bylo, zda skládku ponechat v majetku města, pronajmout, nebo prodat? Které řešení je ekonomičtější a výhodnější pro obec? Místostarosta Jílového RNDr....

Městská rada v Jílovém nedaleko Prahy se v posledních letech intenzivně zabývala současností i budoucností městské skládky na Radlíku.

Otázkou bylo, zda skládku ponechat v majetku města, pronajmout, nebo prodat? Které řešení je ekonomičtější a výhodnější pro obec? Místostarosta Jílového RNDr. Bohuslav Kohoutek zastává jednoznačný názor, že nejlepší by bylo skládku prodat.

HISTORIE

Krajský úřad Středočeského kraje nařídil již v roce 2004 skládku na Radlíku modernizovat kvůli splnění přísnějších požadavků na provoz. Protože se tak nestalo, byla uzavřena. »Teprve pak tehdejší vedení města v dubnu 2006 skládku na 6 let pronajalo firmě Remondis Praha. Ta se zavázala skládku na své náklady upravit a zmodernizovat podle požadavků úřadů a příslušných norem. Její provoz byl obnoven koncem března 2007,« říká RNDr. Bohuslav Kohoutek.

Skládka má kapacitu 23 tisíc tun ročně a ukládají se na ni odpady z Jílového a jiných lokalit. Po skončení nájmu v roce 2012 ji chtělo bývalé vedení města provozovat ještě 10 let jen pro potřeby města.

VÁZANÝ ÚČET

Součástí nájemní smlouvy byla povinnost nájemce zřídit vázaný účet v bance, kam se odvádějí v zákonné výši finanční prostředky na rekultivaci skládky. A zde jsme u jádra problému. Místostarosta tvrdí, že odvedené prostředky jsou minimální a na rekultivaci skládky v současných cenách nebudou stačit. »V rekultivačním fondu, tvořeném povinně nájemcem ze zákona, bude po ukončení nájmu v roce 2012 jen asi 11,5 mil. Kč. Nemůžeme nájemce nutit, aby ukládal víc peněz, než požaduje zákon.« Náklady rekultivace se odhadují na zhruba 30 mil. Kč. Lze předpokládat, že v roce 2022 mohou být až o 50 % vyšší. Navíc dalších 30 let bude muset město jako vlastník skládku monitorovat, což obnáší zhruba 400 tisíc Kč za rok, celkem tedy 12 mil. Kč.

Hlavním příjmem ze skládky jsou pro město poplatky za uložení odpadů, které by však obdrželo i v případě, že by nebylo majitelem skládky. Po skončení pronájmu budou jeho příjmy nulové, na skládce se budou ukládat jen »vlastní« odpady z města, za které mu poplatek nenáleží. »Z uvedeného vyplývá, že nájemní smlouva není pro město výhodná,« uzavírá RNDr. Kohoutek.

DALŠÍ VARIANTA

Existuje však ještě jiná, ekonomicky výhodnější varianta – využít skládku komerčně, tedy odprodat její zbývající kapacitu současnému provozovateli, společnosti AVE odpadové hospodářství, s. r. o. »Při mnoha jednáních o budoucnosti skládky jsme na základě ekonomických ukazatelů dospěli společně s odborníky k závěru, že nejlepším řešením bude skládku co nejrychleji zaplnit do její projektované kapacity a co nejdříve zrekultivovat. Město by tak získalo podíl na zisku ve výši 4 mil. Kč již v roce 2010,« vypočítává místostarosta Kohoutek. »Celkový přínos tohoto postupu se předpokládá ve výši 11 mil. Kč. Skládka by byla zavezena v roce 2012.« Získané prostředky spolu s financemi na zákonném rekultivačním fondu by postačovaly na rekultivaci skládky v roce 2013 a město by se navíc zbavilo negativních vlivů jejího provozu na okolí.

Tento postup, navržený RNDr. Bohuslavem Kohoutkem, zastupitelstvo města odsouhlasilo. Zaplnit zcela projektovanou kapacitu skládky do konce roku 2012 lze bez problémů. Město uzavřelo potřebné smlouvy s nájemcem skládky, který garantuje dodání požadovaného množství odpadů. A co bude, až se skládka naplní a uzavře? Město má plán odpadového hospodářství až do roku 2017. Uzavřené dodatky ke smlouvám mu zaručují garantované ceny za svoz a likvidaci odpadů, které budou již odváženy na jinou skládku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *