Místo spalovny umělá hora

Zatímco u nás svádíme lité boje o to, zda vůbec odpad energeticky využívat, jiné evropské země již řeší jiné problémy. Nediskutuje se, zda spalovat, ale jak udělat ze spaloven umění.

Dánské hlavní město Kodaň se chystá stavět novou spalovnu. Ta původní z roku 1970 byla naposledy modernizována v roce 2007. V roce 2017 by ji mělo nahradit zařízení s kapacitou 560 tis. tun odpadu, turbinou s instalovaným výkonem 60 MWe a výrobou tepla pro kodaňskou aglomeraci.

Rozhodování o výstavbě nové spalovny byl několikaletý proces, kdy se zvažovaly vedle technických a finančních parametrů i otázky značné kapacity spalovny. V Dánsku, podobně jako v jiných severských zemích, je již pomalu „přespalováno“ a komunálních odpadů začíná být nedostatek. Navíc si Dánsko stanovuje pro rok 2018 vysoké cíle pro recyklaci, zejména bioodpadů, a v důsledku toho také snížení spalování odpadů pro výrobu energie.

JINÝ PŘÍSTUP

Nová spalovna musí mít velmi vysokou energetickou účinnost, účinné čištění spalin a investice musí být uskutečnitelná, realizovatelná. To jsou vcelku samozřejmé předpoklady.

Mladá dánská architektonická kancelář BIG, která připravuje návrh vzhledu nové spalovny, však jde dál. Navrhli atraktivně zabalit budoucí spalovnu, teplárnu a elektrárnu v jednom, aby se z ní stalo zařízení přínosné ekonomicky, ekologicky i sociálně.

„Spalovna v Amageru je v mnoha směrech budována na hraně,“ říká se v materiálech společnosti BIG. „Jde o místo na předměstí Kodaně. Spalovna bude stát uprostřed areálu – na jedné straně jsou továrny, na druhé bytová zástavba. Je to místo, které znáte z dálky, ale nikdy jste tam nebyli. Cílem projektu je spojit všechny tyto protichůdné síly dohromady a vytvořit tak novou identitu prostoru. Chceme vytvořit místo, kam lidé budou chtít jezdit.“

Většina z dosud postavených spaloven jsou funkční, utilitární stavby, jejichž hlavním úkolem je krýt technologie. Mnohé z nich jsou z architektonického hlediska velmi povedené – například spalovna Termizo získala u nás v roce 2000 ocenění Stavba roku. „Místo, abychom o spalovně v Amageru uvažovali jako o izolovaném objektu, hledáme spojitosti mezi budovou a městem,“ říkají lidé z BIG.

UMĚLÁ HORA

Nedaleko budoucí spalovny jsou oblasti s rozvíjejícími se rekreačními aktivitami. Existující možnosti by měl rozšířit skoro dvoukilometrový sjezdový svah s převýšením 100 m vybudovaný přímo na střeše spalovny. Parametry jsou dány výškou komína, který bude celý ukrytý v konstrukci. Přístup na svah bude v blízkosti komína výtahy se skleněnou stěnou, takže návštěvníci budou sledovat, co se děje uvnitř spalovny.

Celá budova bude navíc zabalena do zelení porostlé fasády, která změní budovu v zelenou horou s bílým vrcholem viditelným do dálky. V Dánsku, kde má nejvyšší přírodní bod Mo/lleho/j nadmořskou výšku 170,86 m, bude nepřehlédnutelná.

Jako třešničku na dortu chtějí architekti ze společnosti BIG nainstalovat na komín zařízení, které bude vypouštět kroužky kouře. „O udržitelné energii se stále více hovoří v médiích a politice, porozumění její samotné podstatě je však velmi slabé. Ví někdo, jak vypadá tuna CO2? Komín vypustí kroužek kouře pokaždé, když bude vypuštěna 1 tuna fosilního CO2. Bude to jemné upozornění na naši příliš velkou spotřebu.“ V noci budou kruhy kouře ještě nasvětleny laserovými světly.

Vizualizace umístění spalovny na hranici rekreční oblasti a přístavu s jachtami.

Detail fasády, díky které by měla být stavba celá zelená.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *