Autor
Kategorie:
Praxe

Místo desorpce nastoupila podzemní stěna

V ústeckém areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu skončila první etapa výstavby "ekokontejnmentu" (neboli enkapsulace) v okolí provozu elektrolýzy.

Území a stavby kontaminované rtutí měly být původně sanovány cestou termické desorpce. Ke změně se zúčastněné strany (orgány státní správy, Spolek a sdružení firem Geosan Group a Aquatest) rozhodly ze dvou důvodů. Jedním bylo posunutí termínu ukončení provozu stávající elektrolýzy, ale především to byly nově zjištěné skutečnosti týkající se rozložení kontaminace rtutí v podloží pod provozy elektrolýzy. Vybudování podzemní těsnicí stěny metodou tryskové injektáže bylo přijato jako aktuálně nejlepší z možných variant řešení.

JINÉ ŘEŠENÍ

Na základě zkrácené aktualizace analýzy rizik, která byla provedena v roce 2012, bylo zjištěno, že původní metodika spočívající v demolici objektů a v odtěžení zeminy do hloubky maximálně pěti metrů postihuje pouze 10 až 15 procent celkové kontaminace rtutí, zatímco valná část znečištění se nachází v hloubkách mezi osmi až dvaceti metry. Hloubka podzemní těsnicí stěny se pohybuje mezi 17 až 25 metry pod povrchem terénu a je vetknuta až do nepropustného podloží. Podél celého severního okraje stěny bude zřízena drenáž pro odvedení podzemních vod. Stěna byla vybudována ze speciální injekční jílocementové směsi, která byla pod povrch vháněna pod tlakem až 400 atmosfér – v některých částech areálu došlo dokonce ke vzedmutí povrchu.

Na podzemní stěnu naváže horizontální zatěsnění povrchu, které se bude skládat z hydroizolační folie, geotextilie, štěrkových vrstev, a krycí vrstvu bude tvořit železobetonová deska nebo asfaltobetonový kryt. Tvarování konečných ploch ekokontejnmentu bude přizpůsobeno pro jejich budoucí maximální využití (manipulační a skladové plochy, komunikace apod.). Druhá etapa začne po ukončení provozu a asanaci budov stávající elektrolýzy, tedy ve druhém pololetí 2016. Dokončena má být v roce 2017.

NOVÁ ELEKTROLÝZA

V současnosti se ve Spolku stále používá při výrobě chloru rtuťová (amalgámová) elektrolýza. Původně měla být tato výroba ukončna v roce 2012, firmě se však podařilo prodloužit integrované povolení až do roku 2015.

Nyní proto chystá výstavbu nové membránové elektrolýzy, která bude prvním zařízením tohoto typu u nás. Investici v objemu 1,36 miliardy korun vybuduje Kovoprojekta Brno, a. s.

Nové zařízení membránové elektrolýzy na výrobu chloru a hydroxidů se bude využívat při výrobě syntetických pryskyřic.

Metodou tryskové injektáže bylo dokončeno na sedm set metrů podzemní těsnicí stěny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *