Ministerstvo podrobilo kontrole losované projekty

Pamětihodná »karlovarská losovačka« nebyla jediná. V letech 2010-2013 byl výběr dodavatele pomocí losovacího zařízení použit u mnoha projektů financovaných z OPŽP.

Nové vedení Ministerstva životního prostředí (MŽP) na podnět Evropské komise prověřilo 88 projektů v celkové dotační hodnotě přes 5 mld. Kč. MŽP zkoumalo, zda mohl být způsob výběru dodavatele v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Základním kritériem bylo využití elektronického losovacího zařízení v rámci tzv. užšího výběrového řízení, které bylo u všech projektů administrováno externím dodavatelem.

U 14 projektů v hodnotě přes 1 mld. Kč MŽP má za to, že byly netransparentní. Ministr Mgr. Richard Brabec k tomu uvedl: »Neříkáme, že projekt byl nutně manipulován. Říkáme, že losování bylo provedeno netransparentně a manipulováno být mohlo.«

MANIPULACE JE MOŽNÁ

MŽP vytvořilo kontrolní list, s jehož pomocí se hodnotí, zda výběrové řízení projektu bylo či nebylo řádně administrováno. Mezi konkrétní aspekty netransparentnosti v průběhu losování patří např. přítomnost notáře přímo u losování nebo vypořádání případných pochybností o průběhu losování ze stran účastníků. »Při losování například notář zaznamenal, že přísedící požádal o výměnu čísel, ale administrátor to odmítl udělat, ač by to neměl být žádný problém. V nejmarkantnější případě byla ve zkušebním i ostrém losování vybrána stejná firma,« poukázal na nejproblematičtější losování náměstek ministra pro fondy EU Ing. Jan Kříž.

Většina netransparentních projektů se týká výstavby kanalizací a ČOV v městech a obcích. Tyto projekty budou muset vrátit část dotace (tzv. korekce). Výši korekcí určila Evropská komise. V případě netransparentního losování stanovila uplatnění 25% korekce (z celkové ceny veřejné zakázky) u nadlimitních zakázek a 10% u podlimitních zakázek. V případě, že by byla prokázána úmyslná manipulace s výsledkem losování, požaduje EK 100% korekci.

LOSOVÁNÍ NEBYLO NUTNÉ

Tento požadavek se týká jednoho projektu, a to dostavby a rekonstrukce vodní sítě Úvaly. MŽP již v této souvislosti podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. Pokud bude spáchání trestného činu prokázáno, bude projektu odebrána celá dotace týkající se předmětné veřejné zakázky. Podklady všech problematických projektů kromě toho předalo i Úřadu pro hospodářskou soutěž a Ministerstvu financí.

Použití losovacího zařízení patřilo až do novely zákona o veřejných zakázkách v roce 2012 mezi zákonem povolené postupy výběru. V případě nyní postihovaných projektů však vlastně nebyl důvod ho použít. »V soutěži u těchto projektů bylo třeba jen 10-15 zájemců, takže nebylo nijak náročné soutěž administrovat bez losovačky,« konstatoval Jan Kříž. »Vzhledem k výši korekcí, které budeme uplatňovat prostřednictvím finančních úřadů, může dojít k zásadnímu ohrožení některých projektů, které jednotlivé obce realizují. Zadavatel, tedy obec, byl však povinen zajistit transparentnost a zákonnost veřejné zakázky,« uzavřel náměstek ministra.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *