Minimum košů na veřejnosti a malý počet svozů. V italské Noventě Vincentině zafungoval nový systém skvěle

Takzvaný door to door systém má v našich podmínkách řadu odpůrců a někdy i řadu nedostatků. Záleží však na tom, jak se uchopí. Například severoitalská Noventa Vincentina díky změnám v odpadovém hospodářství výrazně snížila podíl směsného komunálního odpadu a dosáhla také na ocenění v celostátní soutěži.

Od roku 1994 italské ministerstvo životního prostředí, ve spolupráci s nevládní organizací na ochranu životního prostředí Legambiente, každoročně vyhlašují výsledky „soutěže“ o nejlepší výsledky odděleného sběru, do kterého se mohou zapojit všechny italské obce. Každý rok je zveřejněn seznam těch, kteří splní dvě základní podmínky: a) podíl odděleného sběru odpadu na území obce přesáhne 65 %, a současně b) produkce netříděného odpadu určeného k likvidaci nepřesáhne 75 kg na obyvatele za rok.

Ve zprávě „Comuni ricicloni 2021“ tyto podmínky splnilo 623 místních správ. Mezi velká města, která dosáhla ocenění v rámci uvedené inciativy z roku 2021, se uvádí Trento, Pordenone, Treviso či Belluno v severních regionech Itálie. Celkovými vítězi (v kategorii obcí s více než 15 000 obyvateli) jsou Baronissi (provincie Salermo, region Kampánie), Castelfranco Emilia (provincie Modena, region Emilia Romaga), Porcia (provincie Pordenone, region Friuli-Venezia Giulia), Fonte Nuova (provincie Řím, region Lazio), Porto Mantovano (provincie Mantova, region Lombardie), Certaldo (provincie Florencie, region Toskánsko) či Pergine Valsugana (provincie Trento, region Tridentsko-Jižní Tyrolsko).

V rámci vyhlášené klasifikace mají největší zastoupení obce s počtem do 5000 obyvatel, následuje kategorie 5000 až 15000 obyvatel. V těchto správách je řízení odpadového hospodářství snazší a přehlednější než ve velkých městech.

V rámci tohoto článku představím příklad obce Noventa Vicentina, která se do klasifikace v roce 2021 rovněž dostala.

Noventa Vicentina se nachází v provincii města Vicenza, regionu Benátsko, s počtem 8939 obyvatel. Uvedená obec dokázala v zohledněném roce odděleně sebrat 85 % odpadu a zbylý netříděný odpad představoval 63,7 kg/obyvatele/rok.

Sběr komunálního odpadu v Noventě Vicentině probíhá systémem ode dveří ke dveřím. Každá rodina či bytová jednotka dostává k dispozici speciálně určené kontejnery na bioodpad, sklo, směsný odpad, případně na požádání i na zahradní odpad. Na plasty obec dává zdarma k dispozici plastové pytle, papír je každý povinen odděleně sbírat do papírových krabic či jiných papírových obalů. Nevhodně umístěný nebo zabalený odpad nebude obecní odpadovou službou odebrán.

Konkrétně probíhá sběr komunálního odpadu v uvedené obci následovně. Každý týden ve středu je sbírán, formou ode dveří ke dveřím, směsný komunální odpad. Občané obce musí pouze v tento den vystavit speciální kontejner šedé barvy před dům na ulici. Poté musí být kontejnery z ulice odstraněny, nesmí zůstat na veřejném prostranství celý týden. Kontejnery mají omezený objem, jsou vybaveny čipem a obec prostřednictvím svozových subjektů registruje počet vynesených kontejnerů. V rámci základního ročního poplatku a podle velikosti domácnosti je například stanoveno, že obec vyveze netříděný komunální odpad maximálně desetkrát za rok. Pokud je tento počet překročen, roční poplatek je navýšen. Směsný nevytříděný komunální odpad musí být v rámci těchto kontejnerů umístěn do průsvitného pytle/pytlů tak, aby bylo kontrolovatelné, co v kontejneru je. Pokud by se v kontejneru nacházel odpad v černých neprůsvitných pytlích, odpad odvezen nebude. Stejně tak nebude odvezen odpad v průhledných pytlích, pokud obsahuje složky podléhající povinnému oddělenému sběru (sklo, plast, papír apod.).

Plast a papír jsou odváženy jednou za 14 dní, alternativně každý čtvrtek. I zde platí, že pytle na plast musí být průsvitné. Společně s plastem se sbírají hliníkové a kovové odpady (např. plechovky a konzervy). Spolu s papírem lze odevzdávat i tetrapakové obaly.

Sběr bioodpadu v obci funguje na tomtéž systému, v ulicích nejsou volně veřejnosti přístupné kontejnery na bioodpad, jako je tomu v jiných zejména velkých městech, ale i zde každá domácnost „vyfasuje“ svůj malý kontejner (hnědé barvy). Do kontejneru na bioodpad se odkládá především odpad kuchyňský. Tento odpad je nutné odkládat do kontejneru v průsvitných biodegradabilních sáčcích či taškách. Obec provádí sběr tohoto odpadu dvakrát týdně vždy v pondělí a v pátek, v letním období (od června do září) je sběr navýšen na třikrát týdně – pondělí, středa, pátek.

Rovněž skleněný odpad si každý třídí sám. Ani tento odpad není možné odkládat do kontejnerů na ulicích, protože z ulic byly všechny kontejnery na tříděný odpad odstraněny. Sklo se odkládá čisté do obdrženého kontejneru a je vyváženo jednoukrát za 14 dní vždy v sobotu ráno.

Zeleň se zahrad se odkládá do dalších speciálních kontejnerů, které jsou sbírány obcí jednou týdně vždy v úterý.

Ostatní odpad od soukromých osob (elektrospotřebiče, velkoobjemový odpad, pneumatiky apod.) se odevzdávají do příslušného sběrného dvora.

Z osobních zkušeností mohu potvrdit, že výše popsaný systém funguje velmi dobře. Ačkoliv se na území obce nachází jen minimální počet malých odpadkových košů, v obci je velmi čisto, nikde se odpadky nepovalují a evidentně si občané zvykli na skutečnost, že odpady každý třídí sám za sebe. Zpočátku jsem se domnívala, že svoz netříděného komunálního odpadu pouze desetkrát za rok nemůže být dostačující. Opak je pravdou. Na přiložené fotografii jsou výše zmíněné kontejnery na jednotlivé složky komunálního odpadu, které obec poskytuje zdarma svým občanům.

Poplatky za obecní systém sběru komunálního odpadu se vypočítávají podle počtu členů v domácnosti a případně podle množství vyprodukovaného odpadu. Průměrná výše se pohybuje kolem 100 euro za rok a více na domácnost. Po dohodě s obcí lze získat slevu na poplatek například pro ty, kdo neodevzdávají bioodpad, protože mají schválené domácí kompostování. Poplatek tvoří pevná sazba a variabilní sazba podmíněná různými faktory. Pravidla pro výpočet poplatku za sběr komunálního odpadu jsou přesně definována národní a místní legislativou.

Za zmínku stojí také vítězové „černé listiny“, tedy obcí, kde je situace s odděleným sběrem nejhorší. Jedná se o města Palermo a Katánie, dvě největší města na Sicílii a Reggio Calabria v jihoitalském regionu Kalábrie.*

Veronika Tomášková

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down