Miliardová zakázka na denitrifikaci energetiky

Snížení emisí oxidů dusíku na výstupu z tepelné elektrárny je cílem miliardové ekologické investice v huti ArcelorMittal v Ostravě.

Denitrifikace je součástí celkové ekologizace elektrárny, do které také patří loni zahájené odsíření, a přinese celkové snížení emisí plynů z energetiky.

Na investici získala energetika ostravské huti dotaci ve výši 40 % od Státního fondu životního prostředí. Ten podporu schválil na konci srpna, čímž vstoupila v platnost dodavatelská smlouva a rozběhla se první, přípravná fáze projektu. Spolu s povinnými bezpečnostními školeními se nyní připravuje projektová dokumentace, harmonogram a probíhá předání staveniště.

Generálním dodavatelem této ekologické investice je společnost ČKD Praha DIZ. Na dílčích dodávkách se bude podílet i řada společností z Moravskoslezského kraje, jako například Vamoz servis na montážních a stavebních pracích, ostravská pobočka společnosti Siemens, která dodá nové řídicí systémy a systémy pro měření a regulaci, a společnost Orgrez, jež se bude podílet na projektování a realizaci skladování a distribuce reagentu. Zapojí se také menší místní firmy jako Protis Plus nebo Investing servis a další.

„Podle původního plánu měla zakázka začít již v červenci. Nicméně jsme museli čekat, až smlouva s generálním dodavatelem nabude účinnosti, což bylo závislé na schválení veřejné dotace Státním fondem životního prostředí,“ vysvětluje komplikace se zahájením stavby ředitel ArcelorMittal Energy Ostrava Ing. Petr Baranek.

Po dokončení investice se sníží emise oxidů dusíku ze tří kotlů (kotel 8, 9 a 10) o více než polovinu. Již probíhající odsíření za půl miliardy korun přinese více než čtyřnásobné snížení emisí oxidu siřičitého ze stejných kotlů. Po dokončení ekologizace energetiky se současně sníží i emise prachových částic a všechny tři kotle budou plnit zpřísněné emisní limity, které vstoupí v platnost v roce 2016.

ArcelorMittal Energy Ostrava je dceřinou společností huti ArcelorMittal Ostrava. Představuje složitý a rozsáhlý komplex průmyslové energetiky se spe-ciálním zaměřením na potřeby hutního průmyslu. Má celkový instalovaný výkon kotelny 1435 t/h, instalovaný výkon elektrárny činí 254 MW. V topné sezoně dodává energetika také teplo pro 25 tisíc obyvatel obvodu Ostrava-Jih.

Na dílčích dodávkách investice se bude podílet i řada společností z Moravskoslezského kraje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *