Milevsko se zbaví ekologické zátěže

Starou zátěží v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku na Písecku byl oproti původním předpokladům pověřen státní podnik DIAMO. Sanace za stovky milionů korun se bude řešit v rámci Operačního programu Životní prostředí v novém programovacím období 2014-2020. Půda u rybníka Váša je silně...

Starou zátěží v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku na Písecku byl oproti původním předpokladům pověřen státní podnik DIAMO. Sanace za stovky milionů korun se bude řešit v rámci Operačního programu Životní prostředí v novém programovacím období 2014-2020.

Půda u rybníka Váša je silně kontaminována polychlorovanými bifenyly (PCB) a asfaltovými látkami, které se uvolňují do povrchových vod rybníka a také do Milevského potoka a představují vážná ekologická rizika. Havarijní situace se v prostoru bývalé obalovny Strabag neúspěšně řeší od poloviny 90. let.

DIAMO ve vlastní režii zpracuje projektovou dokumentaci a na základě toho podá žádost o dotaci na sanaci v nejbližší možné výzvě nového OPŽP. Evropské peníze by měly sanaci pokrýt až z 85 procent a zbytek uhradí žadatel a státní rozpočet, skutečnou výši ale musí schválit Sněmovna. Návrh také uvádí, že DIAMO za tuto ekologickou škodu nebude v budoucnu právně odpovědné.

Kolik bude sanace celkově stát, určí až podrobný geologický průzkum a další studie. Náklady se nicméně podle obdobných projektů odhadují až na 700 milionů korun, vlastní náklady na sanaci se očekávají maximálně do 0,5 mld. Kč. Trvat by měla dva až tři roky.

Areál obalovny se již dříve pokoušela sanovat jiná firma, kontaminovanou zeminu však jen odvezla na další nezajištěné místo poblíž Lhenic na Prachaticku, kde z ní unikaly nebezpečné látky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *