Kategorie:
Nezařazené

Ministerstvo financí poprvé zveřejnilo plán odstraňování starých zátěží

Ministerstvo financí zveřejnilo priority zadávání veřejných zakázek na odstraňování starých ekologických zátěží na rok 2017 a střednědobý plán na roky 2018 a 2019.

Priority vycházejí výhradně z doporučení Ministerstva životního prostředí, které odráží environmentální naléhavost jednotlivých sanačních zásahů určenou Systémem evidence kontaminovaných míst (SEKM).

„Poprvé v historii v předstihu a transparentně zveřejňujeme priority v oblasti ekozakázek na příští roky. Transparentní cesta, kterou jsme se vydali, se osvědčuje, veřejnost je o odstraňování ekologických zátěží informována a zakázky soutěžíme za méně než polovinu dříve plánovaných nákladů,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

V současné době eviduje MF ekologické smlouvy se 160 nabyvateli. V souladu s aktuální strategií je MF připraveno financovat odstraňování starých ekologických zátěží až do výše 2,5mld. Kč ročně. V souladu se společnou Směrnicí s MŽP, které je odborným garantem celého procesu, jsou každoročně stanovovány priority zadávání v následujícím roce. „Abychom eliminovali neúčelné vynakládání finančních prostředků na zastarávající projekty, je na návrh Ministerstva financí od roku 2014 stanovován i střednědobý plán zadávání zakázek, pro které je zahájena aktuální projektová příprava,“ doplňuje náměstek ministra financí Ondřej Závodský, který má ekozakázky v gesci.

V rámci procesu privatizace byl majetek státu převáděn do vlastnictví jeho nabyvatelů i s ekologickými zátěžemi způsobenými dosavadní činností státních podniků. Stát si byl této skutečnosti plně vědom, a proto bylo přijato rozhodnutí, že významná část výnosů získaných z prodeje privatizovaného majetku bude využita na odstranění těchto starých ekologických zátěží. Tento závazek státu je vtělen do tzv. ekologických smluv uzavíraných mezi Fondem národního majetku ČR (dnes MF) a nabyvateli privatizovaného majetku.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *