14.05.2020 | 03:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mezinárodní projekt CONDEREFF

Stavební a demoliční odpad tvoří objemnou část všech vyprodukovaných odpadů, které velmi často končí na skládce. Znovuvyužití odpadového materiálu ve stavebnictví je prozatím málo využívaným řešením. Skládkování je v mnoha zemích stále ještě reálný scénář, který ale není zcela do budoucna udržitelný.

Vyšší efektivitou využívání zdrojů a modelů cirkulární ekonomiky v oblasti nakládání se stavebním a demoličním odpadem se zabývá projekt CONDEREFF. Cílem projektu je zlepšení kapacity veřejné správy a implementace Protokolu EU o nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Projekt byl zahájený v roce 2018 a je spolufinancovaný z prostředků Evropské Unie prostřednictvím programu Interreg Europe (IE). Do projektu je zapojeno 8 organizací ze 7 zemí EU, kde Českou republiku zastupuje Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK).

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou národní, regionální a místní orgány veřejné správy, organizace a agentury specializující se na nakládání s odpady, zástupci stavebního a demoličního průmyslu, univerzity a vědecká pracoviště včetně klíčových aktérů z těchto skupin. Rozvoj a posílení kapacity těchto institucí respektuje principy cirkulární ekonomiky a je cílen zejména na oblasti: regulace nakládání s odpady v oblasti stavebního a demoličního dopadu (integrované plány, nebezpečný odpad, povolení), zadávání veřejných zakázek, omezení skládkování, zařízení pro recyklaci, zapojení veřejného sektoru a zvýšení povědomí o možnostech recyklace stavebního a demoličního odpadu u veřejnosti.

Jedním z výstupů projektu jsou nyní aktuálně k dispozici na webové platformě programu Interreg Europe (www.interregeurope.eu) tzv. policy briefs (tzn. věstníky k dané problematice), které byly zpracovány na základě podkladů z projektu. V českém jazyce je také naleznete na internetových stránkách RRA PK (www.rrapk.cz/projekt-condereff). Zde se čtenáři dozví o překážkách a problémech, se kterými se partnerské země potýkají, spolu s doporučeními v oblasti legislativy a přístupů ke stavebnímu a demoličnímu odpadu. Tyto policy briefs jsou zpracovány na základě výstupů z metodologií, projektových aktivit a také z již proběhlých studijních návštěv a workshopů. Současně také partnerské země sdílejí osvědčené postupy z různých oblastí problematiky stavebního a demoličního odpadu. Jedná se např. o identifikaci a charakterizaci odpadu, separaci odpadu v místě vzniku, transparentnost uložení odpadu, dopravu odpadu, uložení či zpracování odpadu, utilizaci, recyklaci a obnovu odpadu, kvalitu odpadu i recyklátů, zvyšování povědomí a vzdělávání a další. I tyto výstupy a témata budou zahrnuty do zmiňovaných policy briefs, které budou k dispozici na webové platformě Interreg Europe.

RRA PK se v České republice účastní různých setkání, přednášek a konferencí na téma Cirkulární ekonomiky, stavebnictví, recyklace, znovupoužití, tzv. „Green deals“ atp. Začátkem roku se RRA PK účastnila 25. Pardubické stavební výstavby v IDEONu, kde v sekci vystavovatelů informovala o projektu,jeho aktivitách a činnostech. Dále se manažeři RRA PK účastnili setkání „Green Deals“ pořádaného paní Soňou Jonášovou z INCIEN (Institut Cirkulární Ekonomiky) na Ministerstvu zemědělství v Praze.

Vzhledem k současné pandemii a nejisté situaci v souvislosti s koronavirem byla také RRA PK nucena odložit některé projektové aktivity, ať už mezinárodního či místního charakteru, které byly na období těchto dnů a týdnů plánovány. V současné době zatím stále není možné predikovat vývoj celé situace, avšak i za těchto podmínek bychom rádi informovali o aktivitách a činnostech, které proběhly nebo jsou ve fázi příprav.

Informace o novinkách projektu nebudou rozhodně opomenuty a v tomto období budou zprostředkovány především prostřednictvím zpravodaje, který už v tuto chvílí můžete najít na našich webových stránkách (www.rrapk.cz/projekt-condereff) v jazyce českém anebo si je můžete pročíst v jazyce anglickém na webových stránkách programu IE.

Pokud Vás projekt zaujal či Vás Condereff z profesního hlediska zajímá, chcete se dozvědět více o plánovaných setkáních, webinářích či akcích neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím webových stránek, emailu či prostřednictvím sociálních sítě projektu (Facebook, Twitter, LinkedIn). Jeden z webinářů pod záštitou CzechInvestu proběhne 21. května 2020 na téma Cirkulární ekonomika pro firmy, kde ve spolupráci s INCIEN, matériO, P-PINK, CIRI bude zástupce RRA PK informovat o projektu.

Neváhejte se proto přihlásit na tento webinář na adrese: https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Registrace/Cirkularni-ekonomika-pro-firmy.

 

Autor: Bc. Lucie Balcarová
Email: lucie.balcarova@rrapk.cz

Užitečné odkazy:

https://www.interregeurope.eu/condereff/
http://rrapk.cz/projekt-condereff
https://www.facebook.com/projectAQUARES/
https://twitter.com/AquaresEurope
https://www.linkedin.com/in/projectaquares/

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down