Městům a obcím nastala povinnost třídit bioodpad

Od počátku dubna do konce října mají města a obce povinnost zajistit separovaný sběr biologicky rozložitelného odpadu. Povinnost separovaně sbírat kovy platí už od počátku roku.

Novela  zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., přijatá těsně před koncem roku 2014,  zavedla povinné plošné třídění biologický rozložitelných odpadů v městech a obcích.Bioodpad tvoří téměř polovinu objemu komunálního odpadu a k zavedení jeho povinnému třídění přistoupilo ministerstvo proto, aby tento podíl snížilo.  Systém shromažďování, sběru, přepravy a dalšího odstraňování komunálních odpadů si  mohou obce nastavit podle místních podmínek v obecně závazné vyhlášce. Jejich vzory lze stáhnout z webových stránek Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz).

Pro města a obce, kde už tento sběr funguje, by nová legislativa neměla přinést zásadní změnu.  Tam, kde sběr nebyl zaveden, lze očekávat zvýšené náklady. Jejich výše je silně závislá na velikosti města, zvoleném způsobu sběru a mnoha dalších faktorech.  Přibližné odpady jsou uvedeny v důvodové zprávě novely zákona. Při sběru BRKO ve sběrném dvoře se  náklady odhadují na zhruba 80 korun za obyvatele a rok (40-113 Kč podle místních podmínek). Pro oddělený sběr formou pytlového sběru  by  náklady  mohly být  zhruba 13 Kč na jeden pytel a sběr. Při zavedení  sběru pomocí velkoobjemových kontejnerů a sběrných nádob se investice odhadují  zhruba na dva  miliony korun (počítáno pro město s 23 000 obyvatel).

Kolik je u nás kompostáren

Studie, kterou nechalo zpracovat v minulém roce Ministerstvo životního prostředí,  ukázala, že u nás funguje 206 zařízení, která získala souhlas krajského úřadu pro § 14 zákona o odpadech. Jde o větší kompostárny. Jejich projektovaná celková kapacita je 1 820 593 t/rok, jejich kapacita je využita ze 30-40 %. Kompostáren, které fungují v režimu IPPC, je u nás 64, jejich celková projektovaná kapacita je 623 197 t/rok. V roce 2013 byly podle dostupných dat využity na 26 %.

Čtyřicet šest  malých zařízení má dohromady projektovanou kapacitu 6171 tun za rok, využívá ji však pouze na 9 %. Funguje také 113 komunitních kompostáren s projektovanou kapacitou 48 103 t/rok a reálným využitím opět pouze na 9 %. „S komunitními kompostárnami je problém. Nepracují v režimu odpadů, takže nepodávají hlášení a ví o nich jen obce s rozšířenou působností. Od krajských úřadů jsme o nich získali data jen díky tomu, že pracovníci krajů znají situaci v jejich regionu,“  komentovala získaná data Ing. Kristýna Husáková z Odboru odpadů MŽP.

Když to shrneme: celková projektovaná kapacita kompostáren u nás je 2 443 790 t/rok, jsou však využity jen na 32 %. Stát má tedy k dispozici volnou kapacitu kompostáren ve výši 1 661 772 t/rok (68 %). Produkce komunálních odpadů u nás je 3,228 tis. tun (podle údajů Českého statistického úřadu), jeho biologicky rozložitelná část představuje až 40 % tohoto množství, což je zhruba 1,2 tisíce tun. Z toho plyne, že kapacita českých kompostáren by měla zvýšený tok biologicky rozložitelných údajů hravě zvládnout. Pokud by jely na svou projektovanou kapacitu.*

 

Komentáře ke článku 1

  • Miroslava Veselá

    Vytřiďováním bioodpadu město přeorganizovalo odvoz komunálu. Nyní jednou bio, jednou komunál. Tedy komunální odpad jednou za 14 dní a bio v popelnici také může odpočívat 14 dnů. Takže se předpokládá, že to bude půl napůl. Ale to nebude pravda. Bydlíme v domcích se zahradami a máme komposty. Pro rychlost a z lenosti klidne leccos bio ne moc cenného pro kompost vyhodíme (alespoň to pomůže tlení na skládce a vyrobí metan, říkali jsme si). Takže teď to přijde do té druhé popelnice (ale už při této úvaze vidíme že to bude ne polovina odpadu, ale hodně menší podíl). V popelníci navíc nesmí být nic, co by teklo. Jenže za 14 dní vám odteče i slupka od banánu, ne tak vytříděné špatné jahody nebo nahnilá jablka nebo brambory. Tak k čemu ta popelnice je? A co budeme dělat s komunálním odpadem za týden? Bývalo to za týden objemově tak akorát, těch 14 dní, to je neúnosné. Lidé se těšili, že budou do bio popelnic vyhazovat třeba kosti a nejrůznější „shnilotiny“, teď neví. Proto si mnoho sousedů bio popelnice vůbec nevyzvedlo. Někteří z nich si sjednali už dávno odvoz komunálu na 14 dní, těm se tedy nic nezmění. Ale co větší rodiny? Má tato reorganizace vůbec nějaký přínos?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *