Měření potvrdilo, že Heřmanická halda výrazně nezhoršuje ovzduší

Další měření potvrdilo, že Heřmanická halda a její sanace prováděná státní firmou Diamo, jež má na starosti zahlazování následků hornické činnosti, nezhoršuje výrazně kvalitu ovzduší. Měření se uskutečnilo v obydlené oblasti a v areálu věznice, sdělila mluvčí Diama Jana Dronská. Heřmanická halda patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji.

Měření zajišťuje pro státní podnik Zdravotní ústav (ZÚ) se sídlem v Ostravě. Měření imisí provedli jeho pracovníci loni v srpnu a v listopadu a letos v březnu a v červnu. Poslední měření v polovině června bylo kromě obydlené oblasti poblíž haldy navíc také v areálu věznice Heřmanice. Sledování je zaměřeno například na prachové částice PM10, oxid uhelnatý CO a oxid siřičitý SO2.

"Přestože v lokalitě probíhá pravidelný monitoring škodlivin, který stabilně nevykazuje žádné nebezpečí pro obyvatele, zintenzivnili jsme měření vlivů heřmanického odvalu a jeho sanace na životní prostředí. Poslední měření v červnu opět potvrdilo, že odval ani sanační práce nijak významně nezhoršují ovzduší v okolí," řekl ředitel odštěpného závodu státního podniku DIAMO Petr Kříž.

Odval neboli haldu tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Kvůli velkému množství uhlí už zhruba 20 let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Před dvěma lety na haldě začal provoz třídicí linky, která odval postupně rozebírá. Sanace má trvat minimálně deset let. "Naším zájmem je pokračovat v sanaci odvalu s co nejmenším vlivem na okolí a postupně zabezpečit odval před termickými jevy, aby v budoucnu mohla být tato lokalita smysluplně využita," uvedl ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar.

Odval Heřmanice je jedním z nejstarších a zároveň nejrozsáhlejších míst, kde je uložena důlní hlušina z těžby černého uhlí v 19. a 20. století na Ostravsku. Nachází se na území městského obvodu Slezská Ostrava. Celkově areál zabírá plochu asi 103 hektarů, objem uloženého materiálu je odhadován na 30 milionů tun. Na odval navazuje Heřmanický rybník, který je součástí lokality Natura 2000.

Východní a jihovýchodní část haldy už má za sebou rekultivaci. Mimo jiné byl vytvořen "zelený val" s významným filtračním efektem proti prachu vznikajícímu při odtěžování dalších částí odvalu. Od roku 2010 se tak výrazně zredukovaly plochy zasažené termickou aktivitou, což přineslo výrazné snížení objemů exhalací škodlivých plynů.*

(ČTK)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down