Méně energie pro stand-by režim

Evropská komise schválila nařízení, kterým se výrazně omezí spotřeba elektrických a elektronických zařízení v pohotovostním režimu, a nařízení omezující spotřebu jednoduchých set-top-boxů. Díky těmto nařízením by se měla snížit spotřeba elektřiny v pohotovostním režimu až o 75 % do roku 2020....

Evropská komise schválila nařízení, kterým se výrazně omezí spotřeba elektrických a elektronických zařízení v pohotovostním režimu, a nařízení omezující spotřebu jednoduchých set-top-boxů. Díky těmto nařízením by se měla snížit spotřeba elektřiny v pohotovostním režimu až o 75 % do roku 2020. Nařízení, která Komise schválila v prosinci 2008 a lednu 2009, nabudou účinnosti v první čtvrtině roku 2009. Nařízení jsou jedněmi z prvních prováděcích opatření směrnice o ecodesignu (2005/32/ES). Od roku 2010 nesmějí mít jednoduché set-top-boxy spotřebu v režimu zapnuto vyšší než 5 W a v pohotovostním režimu 1 W. Od roku 2012 je pak druhý limit snížen na 0,5 W. Nařízení umožňuje přípustné odchylky v zapnutém stavu pro přidané funkce: +6 W pro pevný disk, a +1 W pro druhý tuner či dekódování signálů ve vysokém rozlišení. Důležitou součástí nařízení je, podobně jako u pohotovostního režimu, požadavek na automatické řízení spotřeby, podle něhož se musí jednoduchý set-top-box automaticky přepnout z aktivního do pohotovostního režimu po méně než třech hodinách od posledního zásahu uživatele. Plnění obou nařízení musejí zajistit sami výrobci. Spotřebitelé se nemusejí obávat snížení či omezení funkcí spotřebičů, naopak si budou moci být jisti, že nové spotřebiče, které si vyberou, budou již mít nízkou spotřebu elektřiny v pohotovostním režimu. U jednoduchých set-top-boxů pak navíc budou muset výrobci zajistit, aby byl spotřebitelům poskytnut údaj o spotřebě energie v pohotovostním a aktivním režimu.

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu je již dlouho považovaná za z velké části nepotřebnou a představuje plýtvání nejen energií, ale i finančními prostředky. Kombinací nových standardů se tak snad konečně podaří tuto spotřebu do značné míry omezit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *