Materiálové využití odpadů je naší prioritou

Druhotné suroviny jsou ideálním materiálem pro zhodnocení a opětovné navrácení do oběhu výroby a spotřeby. Žijeme naštěstí v době, kdy jsou již odpady vnímány jako zdroje, nikoli jako obtěžující zbytečnosti, které odložíme na skládku.

Hovoříme-li o tzv. oběhovém hospodářství, znamená to, že využíváme nejrůznější odpadní materiály jako zdroje pro další výrobu, čímž šetříme zdroje přírodní. Využívání odpadů, zejména druhotných surovin, je nezbytně nutné věnovat pozornost také s ohledem na plánované omezení skládkování.

Společnost SITA CZ jako jeden z leaderů odpadového hospodářství v České republice je na tento trend připravena. Vnímáme to jako velkou výzvu a usilujeme o její maximální naplnění. Odpad technologicky upravujeme do požadované formy pro následné využití. Velký důraz je kladen především na recyklaci plastu a papíru. Z tohoto důvodu jsou naše provozy vybaveny třídicími linkami (s návazností na kontinuální nebo komorové lisy), dále technologiemi na úpravu PET lahví a technických plastů např. z automobilového průmyslu. Plasty jsou po předchozím pečlivém třídění zpracovány do formy drtí, následně předávány dalším zpracovatelům a v podobě různých regranulátů se vrací zpět do výroby.

Pěnový polystyren například zhutníme pomocí styropaktoru do objemově a hmotnostně přijatelné formy. Objem polystyrenu se sníží přibližně patnáctkrát, takže jej přepravujeme za logisticky a ekologicky násobně příznivějších podmínek k výrobě dalších izolačních materiálů. V současné době jsou intenzivně připravovány další technologie na zpracování zejména obalových složek odpadu. Nově spuštěná sestava zařízení na úpravu objemného odpadu s roční kapacitou 12 tisíc tun odpadu umožňuje vytřídit z převážně komunálního objemného odpadu suroviny vhodné k dalšímu využití, pomocí magnetické separace je vytříděna také kovová složka odpadu. Díky technologii je jen minimum z původního množství uloženo na skládku, zatímco velká část odpadu je materiálově či energeticky využita.

Usilujeme o co nejvyšší zhodnocení recyklovatelných surovin, proto pokud je to možné, provádíme třídění přímo v provozech zákazníků.

Ing. Ondřej Oliva

manažer speciálních projektů, SITA CZ a.s.

Využívání druhotných surovin je nutné věnovat pozornost, říká Ondřej Oliva.

Provozy SITA CZ jsou vybaveny technologiemi pro zpracování druhotných surovin, jako je drtič, separátor, styropaktor, velkokapacitní lis apod.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *