Materiál použitý na haldě v Ostravě je kontaminovaný, uvádí majitel pozemků

Materiály, které byly použity v oddělovací vzdušné stěně na prohořívající haldě Heřmanice v Ostravě, jsou kontaminovaným odpadem. Podle znaleckých posudků, které má firma cresco&finance k dispozici, materiály překračují limity polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), řekl předseda představenstva společnosti cresco&finance Dalibor Tesař. Krnovská firma je vlastníkem některých pozemků pod haldou. Oddělovací stěna má bránit prohoření haldy směrem ke skládce chemických odpadů. Podle společnosti Ridera Bohemia, která stěnu budovala, je materiál certifikovaný a v pořádku.

Spory o původ výplňového materiálu

Státní podnik Diamo, který má sanaci haldy na starosti, v prosinci oznámil, že sanaci přerušil a podal trestní oznámení na neznámého pachatele, protože podle něj výplňový materiál oddělovací stěny neodpovídá požadavkům. Mluvčí Diama Tomáš Indrei uvedl, že z posudku vyplývá, že některé materiály uložené do stěny mají charakter stavebních odpadů s nadlimitním obsahem zejména PAU.

Společnost Ridera Bohemia minulý týden sdělila, že použitý zásypový materiál je certifikovaný a nehořlavý. Nešlo podle ní nikdy o údajný nelegální nebo nebezpečný odpad, ale o přepracovaný produkt, který plní normy. Firma rovněž podala trestní oznámení na neznámého pachatele, který podle ní způsobil, že sanace haldy a budování oddělovací stěny nemůže pokračovat.

Haldu Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru a objem uloženého materiálu se odhaduje na 30 milionů tun. Halda uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace trvá skoro 20 let.

Znalecké posudky rozhodly

"Jsou dva znalecké posudky na základě rozborů, které tam provedlo Diamo a zpracovala akreditovaná laboratoř. Závěr z nich je, že jsou překročené limity pro ukládání na povrchu. To znamená, že je to kontaminované polyaromatickými uhlovodíky," řekl Tesař.

Firma má podle něj jako vlastník pozemků pod haldou Heřmanice zájem o definitivní odstranění hořícího odvalu. "Neexistuje žádný rozumný ani zákonný důvod pro to, aby na pozemky státu i soukromého vlastníka byly umísťovány stovky tisíc tun kontaminovaných stavebních odpadů," uvedl Tesař.

Indrei už dříve řekl, že Diamo dosud oddělovací stěnu nepřevzalo a v roce 2022 zahájilo reklamační řízení. Trestní oznámení podnik podal, protože chce prošetřit, zda při umisťování nevhodného materiálu do stěny nebyl porušen zákon.

Teploty v oddělovací stěně Diamo neustále monitoruje. "Teploty jsou stabilní a v tuto chvíli žádné nebezpečí nehrozí," uvedl už dříve ředitel odštěpného závodu Odra Rostislav Dudáš. V případě jakýchkoliv potíží je podle něj podnik připraven okamžitě zasáhnout.

"Někdo záměrně vytvořil nátlak na zcela nesmyslné, podle Obvodního báňského úřadu vysoce rizikové, nebezpečné, a tedy i nepřijatelné, odstranění oddělovací ochranné stěny. Současně někdo usiluje, a to i za cenu zastavení prací na bezpečnostní stěně a s tím spojených ekologických rizik a hrozeb, o vymožení peněz ze státního podniku Diamo. Společnost Ridera Bohemia měla v tomto ohledu posloužit jako zástupný cíl," uvedla Ridera Bohemia.*

-čtk-

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down