Maraton zezelená a bude třídit

Pražský mezinárodní maraton již získal značnou proslulost. Společnost Prague International Marathon (PIM), která ho pořádá, se nyní chce stát "zeleným" organizátorem. Proto navázala spolupráci se společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s., jejímiž hlavními akcionáři jsou rakouská...

Pražský mezinárodní maraton již získal značnou proslulost. Společnost Prague International Marathon (PIM), která ho pořádá, se nyní chce stát „zeleným“ organizátorem. Proto navázala spolupráci se společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s., jejímiž hlavními akcionáři jsou rakouská společnost REIWAG Facility Services GmbH a městská část Praha 2. Společně pak deklarovali deset kroků, které by měly vést k dosažení cíle. Veškerý využitelný odpad z akcí PIM by měl být recyklován a předán k dalšímu zpracování. Ostatní nevytříditelný odpad bude zpracován jako alternativní palivo v cementárnách. Komwag spolupracuje (mimo jiné) s kompostárnou v Líšnici u Prahy, kde by měl skončit biologicky rozložitelný odpad z akce. Plánované cíle předpokládají perfektní třídění na místě akce. K tomu budou používány barevně rozlišené separační nádoby.


 

10 KROKŮ K ZELENÉMU PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON:

1. Člověk musí být garantem odpovědnosti k rostlinám a živočichům, se kterými se dělíme o životní prostředí.

2. Veškerý využitelný odpad vyprodukovaný při akcích PIM bude zpracován recyklovanou výrobou.

3. Ostatní nevytříditelný odpad vzniklý při PIM nebude ukládán na skládky, nýbrž bude využit jako alternativní palivo.

4. Všechen bioodpad, vzniklý při PIM, bude odvezen do kompostárny.

5. Při PIM bude zajištěn dostatečný počet míst separovaného odpadu, tak aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování města.

6. Při obsluhování odpadových sběrných míst budou použita výhradně vozidla na pohon CNG nebo vozidla splňující emisní limity Euro 4.

7. Všechny stroje provádějící úklid komunikací a chodníků jsou dle jednotného testu EUnited Muncipal Equipment certifikovány jako zametací stroje, které svým výkonem a vlastnostmi redukují zplodiny PM10 (polétavé prachové částice).

8. Všichni pracovníci Komwag, a. s., jsou poučeni, zaškoleni a jednají v souladu s normou ISO 14001.

9. Všechny pracovní podklady pro zaměstnance Komwag, a. s., související s plněním zakázky PIM, budou vytištěny na recyklovaném papíře.

10. Inertní materiál smetený ze silnic a chodníků během PIM bude vytříděn pro druhotné použití.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *