Máme heslo: Lékař léčí a my řešíme odpady

Doménou společnosti TEPAS CZ, s. r. o., z Adamova jsou hlavně zdravotnické a veterinární odpady, pro jejichž producenty zajišťují komplexní služby. Na zkušenosti jsme se zeptali ing. Lenky Machálkové, ekologa společnosti.

Na svém webu uvádíte, že provozujete bezpečnostní systém pro manipulaci a likvidaci ambulantních odpadů. Můžete popsat podrobněji, jak je tento systém organizován?

Systém spočívá v tom, že se snažíme již od prvopočátku vzniku odpadu eliminovat veškerá možná rizika spojená s manipulací, přepravou a konečným odstraněním odpadu, vznikajícím ve zdravotnických zařízeních.

Pokusím se to popsat na příkladu. Při prvním kontaktu se zdravotnickým zařízením nejprve zjistíme, jaké odpady budou předmětem odstranění, jejich předpokládanou produkci, možnosti skladování, přístup a možnost nakládky. Vyhodnotíme stav a navrhneme nejvhodnější řešení.

Vypracujeme veškerou dokumentaci (ILNO, EPNO, ZPO, ev. odpadu, značení skladu a obalů, poučíme o nakládání s odpady, případně zpracujeme provozní řád). Zvolíme a dodáme vhodné obaly na uskladnění podle použití na pracovišti a naplánujeme svozové dny. Celá činnost je pak synchronizovaná, v den svozu jsou obaly určené k odstranění označeny a nachystány k předání. Náš pracovník zkontroluje jejich uzavření, zapíše počet obalů a kódy odpadu do provozního deníku, převezme průvodní dokumentaci a uloží odpad do mobilního zařízení a dle požadavku objednatele dodá nové prázdné nádoby na uskladnění. Potom je odpad převážen do zařízení spalovny, kde proběhne vážení a následná administrativa.

Co se týče veterinárních odpadů, tam dodáváme pouze nádoby s UN kódem nebo kafilerní boxy. Postup je jinak shodný jako u zdravotnických zařízení.

Přeprava zdravotnických odpadů musí být poměrně náročná.

Přepravu zajišťujeme pouze vlastními vozidly s výbavou ADR, tzv. mobilním zařízením. Praktikujeme dva způsoby svozu, buď na telefon tzv. HOT-LINE pouze v rámci Jihomoravského kraje, nebo podle svozových tras v daných regionech. Dispečer se v rámci logistiky snaží co nejefektivněji linky plánovat. Plánování tras není vůbec jednoduché, zvláště pro ordinace jednotlivých lékařů, kteří nevyužívají pevných termínů svozu, ale zavolají si podle svých potřeb, až mají naplněnou nádobu s odpadem. Tam nám samozřejmě vzrůstají náklady na přepravu. Bohužel se tento nešvar velice špatně řeší. Na lékaře apelujeme a snažíme se jim finančně přizpůsobit, pokud však není z jejich strany vůle, je to neřešitelný problém. Celkově náklady odstranění odpadu v poslední době rostou. Konečné ceny však nejvíce ovlivňují lidské zdroje, PHM a servis vozidel.

Jak fungují speciální kontejnery na svoz zdravotnického odpadu?

Naše škála odpadových nádob je veliká a samozřejmě, že i ceny se velmi liší. Hlavní výhodou těchto obalů je kvalita materiálu a jejich recyklovatelnost, při spalování menší emisní zatížení na životní prostředí. Pronájem řešíme pouze v zařízení s velkým objemem odpadu, tam dodáváme speciální mobilní červené kontejnery s objemem 1100 litrů. Ty mohou jít přímo na linku ve spalovně bez nutnosti další manipulace s odpadem. Podle potřeby přistavujeme i kontejnerovou nástavbu, vše se děje výměnným způsobem. Do zařízení s menší produkcí pronajímáme tzv. recykláty, ty slouží jen jako další obal při přepravě z bezpečnostních důvodů. Ostatní obaly si objednatelé kupují, jelikož se jedná o obaly pro jednorázové použití.

Chráníte vlastní zaměstnance při manipulaci s infekčními odpady?

Mimo používání ochranných osobních a hygienických prostředků dbáme hlavně na prevenci. Ta spočívá v neustálé kontrole prováděných úkonů a školení. Provádíme preventivní lékařské prohlídky a očkování. Každé zařízení obsahuje desinfekční prostředky pro osobní hygienu. Po konečné manipulaci probíhá osobní hygiena a desinfekce. Je však nutné říci, že když je odpad separován do předem určených obalů, je veškerá manipulace s ním velice bezpečná.

Jaké máte zkušenosti s odpadovým hospodářstvím ve zdravotnických zařízeních?

Nechci házet všechny do jednoho pytle. Při nakládání s těmito druhy odpadů hraje největší roli lidský faktor – ne všichni jsou zodpovědní. Třídění odpadu jsme začali zavádět od roku 2004. Někde to pochopili hned a šetřili tím i své náklady, ale někteří mají s tříděním problém dodnes. Spíše to platí u privátních lékařů, než ve větších zdravotnických zařízeních. Ale dnes již mohu říci, že 90 % naší klientely již odpady třídí a celkový systém svozu si pochvalují.

V roce 2008 byly uvedeny v platnost metodické pokyny, které dávají jasná pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení. Přesto určitá část kontaminovaných odpadů končí v komunálních kontejnerech, třeba v důsledku finančních úspor ve zdravotnických zařízeních. Co bude asi následovat, když nějaká kočka, pes nebo zvědavý bezdomovec přijde s tímto odpadem do kontaktu? Jedná se zejména o spotřební materiál z lékařských zákroků – utěrky, pleny, obvazy, papírové utěrky a kelímky ze stomatologie, ale dokonce i prošlá léčiva!

Přesto bych řekla, že se celková situace ambulantních odpadů ve zdravotnictví oproti minulosti neustále zlepšuje. Jsou to především finance, které určují, jakým směrem se celá problematika těchto odpadů ubírá.

Nejhorší je, když lékař odpad skladuje nesprávným způsobem po dobu třeba půl i více roku a pak jednou za čas – aby se neřeklo nebo když má přijít kontrola z hygieny – si zavolá specializovanou firmu na svoz. Chápu, že pro lékaře, který má jednu nebo více ordinací s malým počtem pacientů někde na vesnici a produkuje malé množství odpadu, je neekonomické zajišťovat jejich svoz v předepsaných časových intervalech. Náklady na přepravu v tomto případě převyšují náklady na konečné odstranění.

Situace se však dá řešit například skladováním v lednici a svoz provést v delším časovém úseku, třeba po měsíci. Podobnou praxi máme u řady našich klientů, kde by častější svozy byly příliš nákaldné. V praxi se také setkáváme s tím, že starostové malých obcí lékařům hradí nebo částečně dotují odstranění těchto odpadů. To je myslím velmi vstřícný a užitečný krok.

Kolik přibližně stojí jednu ordinaci praktického lékaře roční svoz a odstranění odpadů?

To je různé a je to odvislé na produkci odpadů a dodaných obalů, zda je v místě více ordinací (třeba poliklinika, nemocnice) atd., nebo zda se jedná o samostatnou ordinaci. Průměrná cena za rok na jednu ordinaci s měsíční frekvencí svozu se pohybuje asi kolem 6000 Kč, což určitě není mnoho.

Zmínila jste metodický pokyn pro nakládání se zdravotnickými odpady. Je pro vás užitečný?

Tento metodický pokyn jsme umístili na náš web. Naši klienti i ostatní původci zdravotnických odpadů si tak mohou kdykoli na našich stránkách najít informace, které potřebují, a využít je tak v praxi. I my sami metodický pokyn využíváme, je to určitá forma školení pro nás i naše klienty. Myslím, že je to dobrý manuál srozumitelný všem a jsou v něm popsány všechny podstatné úkony jak se zdravotnickými odpady bezpečně nakládat.

 

POUŽITÍ BAREVNÉHO ZNAČENÍ OBALŮ:

Certifikované UN obaly:

žluté nádoby – ostré předměty

bílé nádoby – vakcíny

modré se žlutým víkem – infekční biologické materiály

modré nádoby – ostatní zdrav. materiály

černé nádoby – anatomické odpady

Recykláty:

zelená, modrá – prošlá léčiva, nepoužitelná cytostatika

hnědá, červená – ostatní odpady

PE pytle:

a) červené PE – odpady s chirurgie a větších zařízení

b) černé PE – patologicko-anatomické odpady

c) modré PE – ostatní odpady, zubní, pediatrie, atd.

d) zelené PE – odpady s gynekologie

e) transparentní – kelímky ze stomatologie, roušky, atd.

 

„Plánování svozových tras není vůbec jednoduché, zvláště pro ordinace jednotlivých lékařů, kteří nevyužívají pevných termínů,“ říká Ing. Lenka Machálková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *