Loni Češi odevzdali 1088 tun osvětlovacích zařízení

Množství sebraných úsporných zářivek a průmyslových svítidel v uplynulém roce vzrostlo o 9 procent. V letošním roce růst podpoří užší spolupráce s odpadovými společnostmi a osvětové kampaně.

Češi se opět zlepšili v třídění elektrozařízení, a to včetně často opomíjených úsporných zářivek. Z celkových 44 747 tun elektroodpadu sebraného v režimu zpětného odběru připadlo 801 tun na vysloužilé světelné zdroje a 287 tun na průmyslová svítidla.

„To je o 89 tun více než v roce 2010. Lidé si zvykají, že úsporky nepatří do komunálního odpadu, kde mohou zbytečně zamořovat okolí toxickou rtutí,“ říká Radoslav Chmela, zástupce společnosti EKOLAMP, která zajišťuje sběr a recyklaci úsporných zářivek. „Materiálově jsme využili až 95,04 procenta surovin ze světelných zdrojů a 85,21 procenta surovin z průmyslových svítidel,“ doplňuje Eduard Hruška, manažer provozu.

Množství zrecyklovaných osvětlovacích zařízení poroste nejspíše i letos, očekává se nárůst okolo pěti procent zejména v segmentu průmyslových svítidel.

Společnost EKOLAMP se letos více zaměří na spolupráci s koncovými uživateli. Ve spolupráci s odpadovými společnostmi rozšiřují služby spotřebitelům, přičemž spolupracující subjekty jsou ještě finančně motivovány k důkladnějšímu sběru. „Zářivky za ně ekologicky zlikvidujeme, postaráme se o veškerou administrativu a navíc odpadové firmy odměníme za každý kilogram sesbíraných zářivek, výbojek a svítidel. Odpadová firma si může zachovat své zákazníky, pouze opustí systém sběru odpadu a přejde na zpětný odběr,“ shrnuje Petr Číhal. Příkladem může být spolupráce s odpadovými společnostmi AVE, A.S.A. či Rumpold.

Na skládkách končí 66 procent doma použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů. „Úsporky“ přitom využívá více než dvě třetiny domácností a jejich počet se bude zvyšovat s přechodem od klasických žárovek.

O nutnosti recyklace se snaží EKOLAMP přesvědčit lidi i řadou edukačních kampaní. Společnost spustila například interaktivní stránky www.ekolampov.cz „Obyvatelé obce Ekolampov žijí ekologicky. Za své chování jsou odměňováni ekobody a ekomincemi,“ představuje Radoslav Chmela projekt, který se zaměřuje zejména na mládež.

Pětiletou tradici má vánoční kampaň, pro širokou veřejnost. Ta loňská zaznamenala více než 887 000 zobrazení webových stran. Uživatelé mohli na stránce www.rozsvitimevasevanoce.cz soutěžit o nazdobené vánoční stromky nebo se zapojit do soutěže měst a obcí o nejkrásnější vánoční strom.

„Šest vítězných obcí a měst získalo celkový finanční příspěvek 120 000 korun na ekologické služby nebo zboží. V sedmi městech jsme již tradičně sponzorovali ekologické osvětlení vánočního stromu,“ dodává Radoslav Chmela.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *