Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Litomyšl na dotaci nekývla a dala přednost úvěru

Před nesnadný úkol bylo ve druhé polovině března postaveno Zastupitelstvo Litomyšle. Mělo totiž rozhodnout, zda město má na projekt Rekonstrukce čistírny odpadních vod a odkanalizování místních částí města Litomyšl - Nedošín a Lány přijmout dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) - nebo...

Před nesnadný úkol bylo ve druhé polovině března postaveno Zastupitelstvo Litomyšle. Mělo totiž rozhodnout, zda město má na projekt Rekonstrukce čistírny odpadních vod a odkanalizování místních částí města Litomyšl – Nedošín a Lány přijmout dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) – nebo ji odmítnout a na financování akce si vzít úvěr.

Návrh smlouvy o přijetí dotace SFŽP totiž znamenal dostát velmi přísným podmínkám. Jak vysvětlil starosta Litomyšle Michal Kortyš, návrh mj. zavazoval město vypovědět smlouvy všem provozovatelům a vyhlásit koncesní řízení nebo si kanalizaci provozovat samo. To by podle starosty pro město znamenalo nutnost sloučit sítě a čistírnu odpadních vod pod jednoho provozovatele. Tedy ukončit smlouvu o provozování ČOV s firmou Vertex, stejně jako nutnost vyrovnat její předchozí investici v zůstatkové hodnotě přibližně 11 mil. Kč. Vertex totiž v minulosti provedl rekonstrukci ČOV za zhruba 50 mil. Kč.

Místostarosta Radomil Kašpar doplnil: »V roce 2015 bychom se tak museli s cenou vody dostat o 80 % výše.« Pro obyvatele města by cena vody byla téměř jednou tak drahá. Podle místostarosty je sice nespornou výhodou dotace nižší finanční zátěž města a možnost provést rozsáhlejší rekonstrukci ČOV. Jenže na druhou stranu je kontrolní období stanoveno na 10 let, nejasně stanovená metodika plnění – a s tím spojené riziko vrácení dotace a vůbec celkové omezení města v rozhodování.

»Říkali jsme si, že kdybychom si zdražili vodu o 6 Kč za kubík, vzali si úvěr a investici udělali jen v rozsahu pro obě místní části, jak je uvedeno v dokumentaci, a ČOV, která limity splňuje, do určité míry upravili a rekonstruovali, dostali bychom se na 43 mil. Kč,« konstatoval starosta Michal Kortyš.

S úvěrem zatěžujícím městskou pokladnu nesouhlasil zastupitel Radek Pulkrábek. »V této záležitosti se spojily náklady na ČOV a rekonstrukci kanalizace. Není zde důvod spojovat. Mohli bychom získat dotaci z evropských peněz. Proč si tedy brát úvěr na něco, na co můžeme získat peníze jinde. Vertex je ochotný jednat s městem o spoluúčasti,« uvedl. »Nemohu souhlasit s návrhem pouštět se do úvěru,« podpořil kolegu Jaromír Odstrčil. »Mně zásadně vadí, že za 20 let nemáme technický audit vodovodní sítě. Kdybychom ho měli, mohli bychom se lehce rozhodnout. Audit určitě něco stát bude, ale my se máme rozhodnout o obrovských penězích,« dodal.

Hlasování zastupitelstva však jasně vyznělo v nepřijetí dotace a ve vypsání výběrového řízení na poskytovatele úvěru.

Pro Jiřího Hlaváče, partnera poradenské společnosti TPA Horwath, tento krok města Litomyšl není překvapivý. »Podle našich zkušeností se v poslední době odklání od čerpání dotací stále více subjektů. Nejde jen o samosprávu, ale také o podnikatelské subjekty. Jedním ze zásadních důvodů je bazírování kontrolních orgánů na formalitách. Třeba koupí-li dodavatel kvalitativně lepší materiál, který je navíc i levnější než materiál podle schváleného rozpočtu, kontrola to vyhodnotí jako porušení dotačních podmínek a požaduje vrácení celé dotace a úhradu penále. Takové riziko však akceptuje jen málokdo,« uzavřel Jiří Hlaváč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *