Likvidace staré zátěže u Rakovníka

Od roku 2000 trvá ekologický problém v jímacím území Rakovnického potoka, který je významným zdrojem vody v regionu města Rakovník. Stará ekologická zátěž zde obsahuje chlorované uhlovodíky a šestimocný chróm a představuje neakceptovatelné zdravotní riziko. Jako ohnisko zdroje znečištění, ze...

Od roku 2000 trvá ekologický problém v jímacím území Rakovnického potoka, který je významným zdrojem vody v regionu města Rakovník. Stará ekologická zátěž zde obsahuje chlorované uhlovodíky a šestimocný chróm a představuje neakceptovatelné zdravotní riziko.

Jako ohnisko zdroje znečištění, ze kterého dochází k šíření do jímacího území, byl označen areál společnosti BRANO, a. s. Město Rakovník požádalo v roce 2005 o poskytnutí finančních prostředků z Havarijního fondu Středočeského kraje na provedení doprůzkumu v lokalitě, které tehdejší krajská rada odsouhlasila. Doprůzkum potvrdil masivní znečištění chlorovanými uhlovodíky a potvrdil i výskyt šestimocného chrómu. Navrhl možnosti sanačního zásahu. Město Rakovník proto vypsalo výběrové řízení na dodavatele sanačních prací, které však bylo zrušeno a v řešení likvidace staré ekologické zátěže se nepokračovalo. Středočeský kraj o tom jednal s odborem ekologických škod Ministerstva životního prostředí ČR ŽP a doporučil městu Rakovník zažádat o prostředky z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a o zbývajících 10 % finančních prostředků požádat z Havarijního fondu Středočeského kraje.

 

Zátěž poblíž Rakovníka ohrožuje jeho vodní zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *