Likvidace opotřebovaných vozidel na Slovensku

Materiálové zhodnocování opotřebovaných vozidel patří na Slovensku k nejlépe vyřešeným komoditám, s dostatečnými kapacitami z hlediska počtu, i územního rozložení, tvrdí Recyklační fond SK.

Postupně byla vybudována síť 38 autorizovaných provozů na zpracování opotřebovaných vozidel, i s vybudovanými sběrnými místy. Dobudovaly se i kapacity na zhodnocování jednotlivých vyseparovaných složek z automobilů, takže je reálné splnit Evropskou unií požadované zhodnocení opotřebovaných vozidel na 95 %.

V roku 2012 se v SR zpracovalo 32 796 starých vozidel, zatímco rok předtím to bylo 34 915 starých vozidel. Mírné snížení počtu zpracovaných vozidel jde na vrub ekonomické krizi, která zpomalila obnovu vozového parku na Slovensku.

„V následujícím období bude finanční podpora ze sektoru vozidel využívána na snižování nákladů na prvotní zpracování starých vozidel. Podpoříme nástroje na lepší rozebírání starého vozidla a objemové zmenšení některých vyseparovaných částí. Podporovány budou i technologie na zhodnocování odpadů. Dalším cílem je podpora logistiky sběru,“ naznačil záměry Recyklačního fondu jeho ředitel Ján Líška.

Loni byly na Slovensku taky dobudovány významné provozy na zhodnocování vyseparovaných častí vozidel, například technologie na zhodnocování autoskel v Šelpicích u Trnavy, nebo technologie zhodnocování směsných textilních odpadů ze starých vozidel v Krajné (okr. Myjava).

RECYKLAČNÍ FOND MOŽNÁ SKONČÍ

Podle slovenského deníku SME chystá ministr životního prostředí Peter Žiga zákon, který by Recyklačný fond zrušil. „Jsme jedinou zemí Evropské unie, kde taková instituce existuje,“ tvrdil ve SME. Výrobci a dovozci baterií, akumulátorů, pneumatik, obalů, skla, elektrospotřebičů a vozidel odvedli loni do fondu 12,5 milionu eur, stěžují si však, že na jejich využití mají jen malý vliv.

Fond dělil peníze mezi zhruba tisícovku obcí a dalších subjektů na podporu sběru, zhodnocování a zpracování různých komodit odpadů. Více organizací již v minulosti upozorňovalo, že přerozdělování peněz není průhledné a nahrává zejména firmám blízkým fondu. Ministr Žiga ve SME potvrzuje, že stát nedokáže peníze dostatečně kontrolovat. Úlohu fondu by podle něj na sebe mohly převzít oprávněné organizace, které již dnes vedle fondu fungují. Se záměrem ministerstva zatím nesouhlasí samosprávy, pro které byly příspěvky fondu důležitým zdrojem financí.

Zdroj: SME

CO JE TO RECYKLAČNÍ FOND

Nestátní účelový fond zřízený na Slovensku 1. července 2001 zákonem č. 223/2001 Sb., který shromažďuje finanční příspěvky od výrobců a dovozců baterií a akumulátorů, olejů, pneumatik, vícevrstvých kombinovaných materiálů, kovových obalů, plastů, papíru, skla, vozidel a elektrozařízení. Peníze přerozděluje na podporu sběru, zhodnocení a zpracování odpadů.

VYKÁZANÁ MNOŽSTVÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU (TIS. T, KS)

Komodita/Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Opotřebované baterie a akumulátory 7,90 6,92 5,98 4,94 5,24 0,14
Odpadové oleje 7,84 9,95 12,16 12,98 10,05 6,37
Opotřebované pneumatiky 22,75 21,53 16,89 11,,93 0,47 0,47
Vozidla (ks) 28 026 37 209 72 508 37 889 34 915 32 796

Pozn.: * v roce 2009 bylo zavedené „šrotovné“ na vozidla

Pozn. red.: Na dotaz redakce ohledně důvodu enormního poklesu sběru baterií a pneumatik v roce 2011 a 2012 Recyklační fond do uzávěrky neodpověděl.

Zdroj: Recyklační fond SK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *