Likvidace historických elektrozařízení zdaleka nekončí

V českých domácnostech se stále nachází velké množství historických elektrozařízení, tedy těch uvedených na trh před rokem 2005. Z oblasti spotřební elektroniky je to konkrétně 18,5 mil. kusů.

Například televizorů a počítačových monitorů s klasickou CRT obrazovkou bylo zatím zrecyklováno pouze 55 %. Údaje vyplývají z rozsáhlého průzkumu neziskové společnosti ASEKOL, který monitoruje nakládání s elektrospotřebiči a vytváří modely plánované likvidace.

Kolektivní systém ASEKOL provedl na jaře letošního roku v českých domácnostech rozsáhlý průzkum, jehož tématem bylo vytvoření modelů plánované likvidace elektrozařízení ze skupin spravovaných systémem ASEKOL, tedy skupiny 3 (zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení), 4 (spotřebitelská zařízení) a 7 (elektronické hračky). Důraz byl přitom kladen především na televizory a počítačové monitory s CRT obrazovkou, které tvoří téměř 75 % zpětného odběru realizovaného společností ASEKOL. Průzkum byl realizován agenturou Markent mezi 1534 respondenty zahrnujícími všechny demografické skupiny obyvatelstva České republiky. Šetření zahrnovalo také dotazy na množství elektrozařízení ve vedlejších domácnostech respondentů, např. na chatách a chalupách.


KOLIK JE HISTORICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Cílem výzkumu bylo provést úplnou a reprezentativní analýzu množství spotřebičů, které se nacházejí v domácnostech, a to těch stále používaných nebo již odložených. ASEKOL také zajímalo, kolik z nich tvoří elektrozařízení historická, tedy uvedená na trh před rokem 2005. Z výsledků průzkumu vyplývá, že celkem se v domácnostech nachází téměř 63 milionů spotřebičů ze skupin elektrozařízení sledovaných systémem ASEKOL. Z tohoto počtu spadá 18,5 milionů kusů do kategorie historických. Přes 9 milionů zařízení v domácnostech je navíc nepoužívaných. To jsou právě ty spotřebiče, které se budou v nejbližších letech dostávat do zpětného odběru a prostřednictvím ASEKOLu k následné recyklaci.

Největší množství elektrozařízení nacházejících se ve zpětném odběru představují televizory a počítačové monitory s klasickou CRT obrazovkou. Podle údajů společnosti ASEKOL zbývá vybrat ještě 43 % těchto spotřebičů, které byly uvedeny na trh před rokem 2005.

V domácnostech se tak stále nachází tři miliony kusů CRT televizorů, z nichž je navíc asi 600 tisíc nepoužívaných. Souvisí to s faktem, že především právě televizory lidé přesouvají po celé domácnosti či příbuzenstvu, přičemž nakonec často skončí na půdách nebo ve sklepích. Tyto spotřebiče očekává ASEKOL ve zpětném odběru v následujících letech. Provedený výzkum tento trend potvrdil, v letech 2014 a 2015 by se měl sebrat zhruba jeden milion televizorů s klasickou CRT obrazovkou. Situace je podobná i u historických CRT počítačových monitorů. Zatímco u televizorů tvoří odložená zařízení asi jednu pětinu, monitorů, které lidé již nepoužívají, ale nechávají si je v domácnostech, je dokonce třetina z celku, tedy téměř 400 tisíc kusů.

Nejčastěji se vyskytujícími elektrozařízeními ve vedlejších domácnostech, především na chatách a chalupách, jsou rozhlasový přijímač a klasický CRT televizor. V případě těchto zařízení se jedná až o jednu třetinu z celkového počtu všech aktivně využívaných.

NEJPOČETNĚJŠÍ JSOU MOBILY

Průzkum zkoumal i další aspekty používání vybraných spotřebičů v domácnostech. Nejrozšířenějšími výrobky jsou mobilní telefony, rozhlasové přijímače, následované elektrickými hračkami pro děti a plochými televizory. Mobilní telefon je také jednoznačně nejčastěji aktivně používaným zařízením. Každá česká domácnost jich vlastní více než dva kusy. Dalším v pořadí je televizor, kterých se nachází v každé domácnosti průměrně 1,5 kusů. Následuje rozhlasový přijímač, na domácnost připadá jeden kus. Nejméně rádi lidé vyhazují právě mobilní telefony a elektronické hračky. Tyto výrobky často skladují doma, i když je již nepoužívají nebo nejsou funkční. To koresponduje s nelichotivým faktem, že právě drobných elektrospotřebičů se do zpětného odběru dostává stále jen přibližně 25 %. Právě proto v ulicích přibývá červených kontejnerů na drobné elektro, které lidem třídění usnadňují. Celorepublikově je rozmístěno již téměř 1900 nádob.

CO SE NEVYHODÍ NIKDY

Mezi další zajímavosti průzkumu patří, že lidé obecně snáze vyhodí novější spotřebiče, které přestanou fungovat, jsou nahrazeny dokonalejšími nebo se majitelům zkrátka znelíbí, než letité kousky, které si v domácnostech schovávají často i desetiletí. To se týká především klasických analogových fotoaparátů. Těch nepoužívaných mají lidé doma téměř milion kusů a část z nich nehodlají likvidovat nikdy. Šetření totiž mimo jiné ukázalo, že 64 % obyvatel nerado vyhazuje spotřebiče, na které jsou zvyklí. 55 % lidí si dokonce k určitým výrobkům vytváří citové pouto.

Analogové fotoaparáty také náleží ke spotřebičům, které lidé nejdéle aktivně využívají. Dalšími dlouhodobě funkčními zařízeními jsou rozhlasové přijímače a klasické CRT počítačové monitory. Až 40 % Čechů skladuje monitor po vyřazení po dobu 3-5 let, 23 % lidí dokonce ještě déle.

Pravidelná vzorkování struktury vysloužilých spotřebičů ukazují, že historická elektrozařízení tvoří v současnosti 93 % zpětného odběru realizovaného společností ASEKOL. Průzkum ukázal, že situace se nebude zásadně měnit ani v příštích letech. S velkým množstvím televizorů a počítačových monitorů s klasickou CRT obrazovkou a dalších elektrozařízení, která se dostanou k recyklaci, je třeba podle výzkumu počítat minimálně do roku 2025. Výběr recyklačních poplatků za historická elektrozařízení byl stanoven na dobu 8 let od počátku fungování systému zpětného odběru v roce 2005. Z výsledků získaných uvedeným průzkumem a vzorkováním skladby vysloužilých elektrospotřebičů ve zpětném odběru společnosti ASEKOL je zřejmé, že pro zpracování většiny historických elektrozařízení bude potřeba nikoliv legislativou očekávaných osm let, ale spíše reálných patnáct let.

Graf

RNDr. Eva Zvěřinová
ředitelka oddělení sběrné sítě a regionální spolupráce Asekol, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *