Libor Ambrozek je zpět

Ministr životního prostředí Tomáš Podivínský se rozhodl posílit zapojení nevládních organizací do témat životního prostředí. K prvnímu listopadu proto jmenoval bývalého ministra Libora Ambrozka svým poradcem pro oblast environmentálního vzdělávání. Důvodem jmenování je podle MŽP posílení komunikace...

Ministr životního prostředí Tomáš Podivínský se rozhodl posílit zapojení nevládních organizací do témat životního prostředí. K prvnímu listopadu proto jmenoval bývalého ministra Libora Ambrozka svým poradcem pro oblast environmentálního vzdělávání. Důvodem jmenování je podle MŽP posílení komunikace ministerstva s nevládními neziskovými organizacemi, které mají právě osvětu a vzdělávání v ochraně přírody a krajiny na starosti. Libor Ambrozek dostal za úkol ustavit Radu celkové environmentální koncepce (RACEK). Rada by měla v budoucnu sdružovat odborníky z nevládních neziskových organizací, kteří budou poradním orgánem ministra pro environmentální politiku Ministerstva životního prostředí. „Zastoupení nevládních organizací při tvorbě koncepcí a legislativy v oblasti životního prostředí, ať už na národní, nebo celoevropské úrovni, je jednou z cest, jak zapojit občanskou společnost do ochrany přírody a krajiny,“ říká se v tiskové zprávě MŽP.

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský rovněž uložil svým podřízeným zahájit aktivity a práce, jejichž výsledkem bude vznik dvou nových oddělení, která se budou zabývat nástroji politiky životního prostředí a vědou a výzkumem a tvorbou strategických analýz, které budou podkladem pro vznik nové legislativy.

Libor Ambrozek v roce 2002, kdy byl ministrem životního prostředí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *