Kategorie:
Nezařazené

Legislativní rada vlády (LRV) projednala návrhy zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

V relativně krátkém časovém období se již po druhé dostaly na stůl členům LRV oba návrhy, které mají stále sporné body. Kdo sleduje vývoj tvorby této pro ČR převelice potřebné legislativy, asi tuší, že vypořádání těchto sporých bodů bude velice obtížné či téměř nemožné.

Ambice MŽP, které korespondují s trendem a požadavky Evropské unie, totiž často nejsou akceptovány ze strany různých zájmových skupin pohybujících se v oblasti odpadového hospodářství.

LRV přednesla k návrhu zákona o odpadech tři zpravodajské zprávy, na které MŽP zareagovalo příslibem, že některé věci budou zohledněny, doplněny, opraveny nebo vypuštěny. LRV rovněž několikrát připomněla množství rozporů, které návrh doprovází. Na to reagovala náměstkyně ministra životního prostředí Peštová tím, že původně bylo k návrhu přijato 1000 zásadních připomínek, které ministerstvo zapracovalo v rekordním čase a jejich počet se tak snížil na pouhých 49.

Své si v rozpravě také řekla ČAOH prostřednictvím jejího výkonného ředitele Petra Havelky. ČAOH není připomínkovým místem, ale zastupuje při projednávání v LRV povinná místa Unii zaměstnavatelských svazů (UZS) a Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS). Rovněž on upozornil na 49 zásadních rozporů a také na to, že MŽP řádně neprojednalo návrh se svazy na odborné úrovni. Na to zareagovalo ministerstvo tím, že právě ČAOH, který na dnešním projednávání svazy zastupuje, zastupoval svazy i na všech odborných jednáních nad návrhem v alternaci se Svazem průmyslu druhotných surovin (SPDS). Prostoru tedy bylo dost.

O odložení projednávání se ČAOH také snažil tím, že požadoval, aby byl návrh z projedávání stažen a počkalo se na nový balíček EU. Dále pak Petr Havelka požadoval notifikaci obou zákonů Evropskou komisí. To však ve své reakci zamítli přítomní zástupci Úřadu vlády.

Svaz průmyslu a dopravy spolu s Hospodářskou komorou návrh doporučili k postoupení do Poslanecké sněmovny.

Je velká škoda, že návrhy nebyly projednány a z časového důvodu bylo proto jednání v podvečerních hodinách přerušeno. Nyní se bude jednat s jednotlivými členy LRV ad hoc. Legislativa, po které moderní odpadové oběhové hospodářství volá již mnoho let, je stále ve fázi tvorby. Přesto je nutné říci, že ministerstvo pokročilo v legislativním procesu s aktuálními návrhy nejdále za posledních osm let.

Nezbývá než věřit, že dojde ke konsenzu a na přelomu roku se dočkáme prvních čtení.*

Pavel Mohrmann

(Průmyslová ekologie)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *