Kovové třísky a řezné emulze

Skupina 12 v Katalogu odpadů zahrnuje odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů.

Zjednodušeně řečeno, jde většinou o kovové piliny a třísky (železné i neželezné, nebo plastové), v nichž je značná příměs řezných olejů a emulzí a kalů z obrábění. Do skupiny samozřejmě patří i samotné řezné emulze a brusné kaly, prací a odmašťovací vody z obrábění i upotřebené nástroje. Piliny a třísky železné i neželezné jsou vítanou surovinou pro hutě.

Obecně lze řezné kapaliny rozdělit do tří základních skupin. Řezné oleje minerální nebo rostlinné mají silný mazací účinek a používají se pro nízké řezné rychlosti. Obráběcí emulze pro střední řezné rychlosti mají vyvážené mazací a chladicí účinky. Pro vysoké řezné rychlosti (broušení) se používají vodné roztoky chemických látek s převažujícím chladicím účinkem.

V současnosti výrazně převažuje (nad 75 %) použití chladicích kapalin mísitelných s vodou. Řezné oleje se podílejí na celkové spotřebě obráběcích kapalin více než 20 %. Ostatní objem (max. 3 %) představují aplikace tzv. mikromazání. Vývoj v posledních letech směřuje od používání obráběcích emulzí spíše k řezným olejům a hlavně k technologiím s využíváním minimálního množství maziva. Je to důsledek přísnějších požadavků na ekologickou a zdravotní nezávadnost průmyslových chemických přípravků.

Zdroj: Aral

Produkce odpadů z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů v roce 2008 (v tunách)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *