Autor
Kategorie:
Praxe

Kontrolované skladování nebezpečných odpadů předchází škodám

Společnost KOVOSTEEL uvedla do provozu moderní pracoviště pro nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady, které patří ke špičce v oboru.

Skladování nebezpečných materiálů na nepovolených místech vede k ekologickým haváriím a škodám, kdežto řízené a kontrolované skladování předchází těmto negativním jevům. Nedávno otevřené pracoviště se nachází v areálu společnosti KOVOSTEEL, s. r. o., ve Starém Městě.

PRO FIRMY I PRO OBČANY

Odpady ze své činnosti zde mohou odevzdat firmy, které produkují nebezpečné druhy odpadů, které specifikuje Katalog odpadů. Do tohoto segmentu patří například barvy, oleje, chemikálie, pesticidy, absorpční činidla, zářivky nebo akumulátory. Pracovníci na příjmu mohou odebrat také vyřazené elektrozařízení. V žádném případě zde ale neuskladňují výbušniny, zdravotnický, veterinární nebo radioaktivní odpad. Roční kapacita nové provozovny činí 80 000 tun nebezpečného a ostatního odpadu.


Odpady jsou do nové provozovny sváženy ve větší míře od smluvních partnerů. Společnost KOVOSTEEL je poté předává oprávněným odběratelům k dalšímu materiálovému využití nebo recyklaci, případně k jejich úplnému odstranění. Před tím se vždy zvažují možnosti jejich případného využití, aby byly snižovány negativní vlivy na životní prostředí.

V případě, že provozovnu společnosti KOVOSTEEL navštíví s nebezpečným či ostatním odpadem běžný občan, bývá mu zpravidla vyhověno a jeho náklad je přijat, pokud splňuje veškeré požadavky. Pro sběr nebezpečného a ostatního odpadu od občanů slouží hlavně sběrný dvůr, což je jiný typ provozovny.

Bronislav Janeček, jednatel společnosti Kovosteel, uvedl: ,,U práce s nebezpečnými odpady musíte neustále pamatovat především na bezpečnost a životní prostředí. Abychom splňovali veškeré požadavky, museli jsme investovat nemalé prostředky: naše sklady jsou vybaveny záchytnými vanami. Podlaha skladových hal má konstrukci z drátobetonu o tloušťce 200 milimetrů a pod touto vrstvou je ještě speciální izolace, odolná proti chemickým vlivům. Převážnou část odpadů, které se k nám dostanou, svážejí firemní valníkové vozy kryté plachtami, případně vozy s hydraulickým čelem nebo kontejnerovými návěsy, to vše dle normy ADR. Rovněž řidiči jsou proškoleni podle požadavků této normy.“

KONTROLY A ŠKOLENÍ

Prvořadou podmínkou pro zamezení havárie je řádné proškolení zaměstnanců skladu, a to jak z pohledu ekologického, tak i požárního a bezpečnosti práce. Školení jsou vedena firemním odborným ekologem, požárním technikem a bezpečnostním technikem. ,,Ve skladu jsou prováděny pravidelné kontroly firemním ekologem a pracovníky z odboru životního prostředí. S nebezpečným odpadem se musí nakládat tak, aby bylo zamezeno bezprostřednímu ohrožení životního prostředí a osob, které s ním nakládají,“ říká Danuše Švecová, vedoucí provozovny nebezpečných a ostatních odpadů. Podle ní má každý nebezpečný odpad své specifické vlastnosti a je nutno tento odpad skladovat v obalech k tomu určených, například v kovových sudech, nebo v IBC kontejnerech.

Společnost KOVOSTEEL, s. r. o., působí na trhu od roku 1998. Zaměřuje se zejména na výkup a sběr kovového odpadu, barevných kovů, nebezpečných odpadů, odpadů ostatních a ekologickou likvidaci autovraků, zabývá se také prodejem hutního materiálu, uhlí a paliv. Provozy společnosti se nacházejí v krajích Jihomoravském a Zlínském.

Moderně vybavený provoz splňuje všechny bezpečnostní a ekologické normy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *