Konkurenceschopnost vyžaduje zefektivnit využití vody

Ačkoliv se dnes zdá, že máme dostatečné zásoby, začínáme si čím dál více uvědomovat, že kvalitní, čistá voda není neomezeným zdrojem. Je zcela evidentní, že efektivita hospodaření s vodou je klíčem ke konkurenceschopné, udržitelné ekonomice.

Jak se zvyšuje zemědělská a průmyslová produkce, narůstá naše populace a náš životní styl se obohacuje, exponenciálně narůstá spotřeba energie a vody. Jen málokdo si uvědomuje velice úzký vztah mezi vodou a energií, který existuje v naší infrastruktuře: voda je nezbytná pro efektivní a spolehlivou výrobu energie a energie je nutná ke zpracování a přepravě vody. Problém spočívá v tom, že máme k dispozici omezené množství sladké vody, a proto si musíme při jejím rozdělování počínat chytře. Kdo však dnes tato rozhodnutí činí? Můžeme recyklovat současné vodní zdroje finančně efektivním způsobem, aniž bychom zvyšovali poptávku po vodě?


CO POVEDE KE ZMĚNĚ?

Dobrá zpráva je, že už nyní existují technologie na zpracování vody, které umožní přesměrovat a opětovně použít odpadní vodu průmyslového a komunálního původu. Technologie zpracování a recyklace odpadní vody umožňují obcím, podnikům a výrobcům energie po celém světě zavádět programy na udržitelné využívání vody, které vedou ke zefektivnění hospodaření s vodou, zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti a umožní splnit stále přísnější ekologické regulace. Když lze navíc odpadní vodu zpracovat blízko místa užití, objevují se i další výhody v úsporách díky nižším nákladům na přečerpávání a snížení potrubních ztrát.

Střední a východní Evropa je oblastí se silným potenciálem rozvoje a v mnoha jejích zemích již nyní probíhá výrazný ekonomický růst. Když však vezmeme v úvahu dostupné přírodní zdroje, obrovskou pracovní sílu a blízkost velkých západoevropských trhů, má potenciál ještě rychlejšího rozvoje. Této silné konkurenční pozice by měl region plně využít ve svůj prospěch a k tomu bude potřebovat aktivní inovační řešení v oblasti energie a vody propojená s jasnou a silnou politickou koncepcí.

VODNÍ TECHNOLOGIE UDÁVAJÍ SMĚR

Významnou motivací pro změnu se stala opatření EU ohledně životního prostředí. Konkrétně dva legislativní dokumenty – IPCC (Integrovaná prevence a omezování znečištění) a REACH (Registrace, hodnocení, autorizace a restrikce chemických látek) zvedají ekologické normy týkající se průmyslové odpadní vody. Dodržování těchto norem bude vyžadovat nová opatření pro zlepšení využívání vody.

Pro průmyslovou výrobu představují kvalita a zmenšující se zásoby vody problém z hlediska kontinuity provozu. Inovace technologií na úpravu vody proto rychle postupuje kupředu. Problémy mohou vyřešit například ultrafiltrační membrány. Naplňují nejpřísnější ekologické normy díky tomu, že zajišťují bezpečnou čistou vodu z odpadní vody pomocí filtrace namísto užití chemikálií.

V jedné polské elektrárně se například používají vodní ultrafiltrační membrány GE k zajištění napájecí vody do otevřeného chladicího okruhu. Systém je v provozu od roku 1999 a přefiltruje denně 5600 kubíků odpadní vody z nedaleké obecní čistírny odpadních vod. Poskytuje elektrárně spolehlivý a ekonomický zdroj napájecí vody a snižuje její provozní náklady.

Zařízení na zpracování vody je již tak výkonné a kompaktní, že se celý systém snadno vejde do mobilního přívěsného vozu a lze jej flexibilně využít takřka při jakékoliv plánované i mimořádné situaci. Pro zpracování lze využít v zásadě jakéhokoliv vodního zdroje včetně řek, jezer, mořské vody, odpadní vody, studen a komunálních zařízení. Mobilní vybavení pro zpracování vody od GE se již prakticky osvědčilo, pomohlo například uhelné elektrárně zrušit nákladnou třítýdenní provozní odstávku díky tomu, že zajistilo 164 kubických metrů deionizované odkysličené vody za hodinu zpracováním vody z řeky, která pak mohla být využita na napájení parního ofukovacího systému. Během pouhých 48 hodin bylo vše vyřešeno a elektrárna si zachovala konkurenceschopnost, když mohla nadále fungovat, navíc s významnými úsporami.

Nové technologie mohou zpracovávat vše od dodávek pitné vody až po nejkomplikovanější a nejproblematičtější, jako je odpadní voda, voda využívaná v petrochemickém průmyslu, při výrobě oceli nebo v energetice. Konstrukční inovace umožňují vodu opětovně použít, upravit a vrátit do průmyslového procesu, čímž se snižují provozní náklady i ekologická stopa. Je zcela evidentní, že efektivita hospodaření s vodou je klíčem ke konkurenceschopné, udržitelné ekonomice.

Brad Becker
regionální ředitel sekce Water & Process Technologies, GE Energy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *