Autor
Kategorie:
Praxe

Konference ZERA podpořila využití kompostů

Letošní devátý ročník konference Biologicky rozložitelné odpady, kterou pořádá v Náměšti nad Oslavou agentura ZERA, zdůraznil význam kompostů pro kvalitu zemědělské půdy.

K hlavnímu tématu „Optimalizace technologie v regionu“ se vyjádřil radní Kraje Vysočina Zdeněk Chlád. Zmínil, že biologická složka komunálního odpadu by se měla vrátit zpět do půdy, kam patří. Tento názor podpořila i Ing. Květuše Hejátková z agentury ZERA s tím, že problematice by prospěla lepší komunikace mezi ministerstvy a institucemi zabývající se ochranou půdy.

Zajímavým hostem konference se stal Grigor Stojanov, expert na problematiku nakládání s bioodpady z bulharského Ministerstva životního prostředí. Hovořil zejména o bulharském přístupu k plnění evropské směrnice o skládkování založeném na důkladném propracování národní strategie nakládání s bioodpady. Na tvorbě této strategie spolupracovali také odborníci z European Compost Network.


Několik prezentací i příspěvků se věnovalo skladbě a kvalitě biologicky rozložitelných odpadů. Ing. Dagmar Sirotková z VÚV TGM, v. v. i., označila za příčinu nedostatku kvalitního BRO pro půdy jeho využívání k technickému zabezpečení skládek (obvykle jako produktu kompostárny na území samotné skládky). Na druhé straně se některé prezentace zabývaly udržitelností provozu kompostárenských zařízení v regionech, způsobené obtížným uplatněním těchto produktů na trhu a nezájmem zemědělců o využívání kompostů na zemědělské půdě. Ing. Michaela Budňáková z Ministerstva zemědělství v této souvislosti potvrdila podporu MZe k využívání organických hnojiv pro zachování úrodnosti půd pomocí úpravy dotačního nástroje GAEC.

Důležitým tématem byly rovněž udržitelné systémy nakládání s bioodpady v obcích ČR. Své zkušenosti představil Maarten de Groof z Belgie (viz úvodní rozhovor tohoto čísla časopisu) a několik zástupců českých regionů (STKO, s. r. o., z pálavského regionu, region Telčsko a svozová oblast Respono v okolí Vyškova).

První den konference se konala exkurze do kompostárny Henčov Technických služeb města Jihlavy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *