Konference PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE III

Průmyslová ekologie je mezioborová disciplína mající za cíl minimalizovat nežádoucí dopady lidských aktivit na životní prostředí. Její celostní přístup vycházející z předpokladu, že zlepšování určitých environmentálních problémů nesmí vést k narůstání problémů jiných. Postupy vedoucí ke snižování...

Průmyslová ekologie je mezioborová disciplína mající za cíl minimalizovat nežádoucí dopady lidských aktivit na životní prostředí. Její celostní přístup vycházející z předpokladu, že zlepšování určitých environmentálních problémů nesmí vést k narůstání problémů jiných.

Postupy vedoucí ke snižování množství pevných odpadů nesmí například vést ke zvyšování množství emisí látek do ovzduší či intenzifikace čištění odpadních vod nesmí vést ke zvětšování množství pevných odpadů, jako jsou například kaly. Inovace technologických postupů musí vést k celkovému zlepšení kvality prostředí, a nikoliv k odsunutí problému z jednoho místa na druhé.


Mezioborový přístup pro řešení otázek týkajících se interakcí lidských aktivit a životního prostředí je nezbytný. Konference si klade za cíl vytvořit platformu pro mezioborovou diskusi.

Hlavní programové bloky:

– Environmentální souvislosti budov, staveb a materiálů

– Symposium 1: Udržitelné způsoby eliminace nutrientů z odpadních vod a jejich recyklace

– Symposium 2: Čištění odpadních vzdušnin pomocí biofiltrace

– Využití druhotných surovin, odpadů a odpadních vod

– Dekontaminace a odstraňování environmentálních škod

– Doprava a životní prostředí

– Ekotoxikologie a environmentální monitoring

Aktuální informace naleznete na webu konference http://ehss.eu/pe2012.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *