Autor
Kategorie:
Praxe

Konference Odpady – Druhotné suroviny

Cílem mezinárodní konference Odpady - Druhotné suroviny 5 je setkání odborníků v oblasti materiálové recyklace odpadů, recyklačních technologií, zhodnocování, minimalizace tvorby odpadů a bezpečného zneškodňování odpadů.

Konference proběhne ve dnech 4. – 7. června 2013 v hotelu Sorea Máj v obci Liptovský Ján (SK). Pořádá ji Technická univerzita v Košicích, Hutnická fakulta, Katedra neželezných kovů a zpracování odpadů a akce je věnována životnímu jubileu prof. Ing. Tomáše Havlíka, DrSc., který patří mezi uznávané světové kapacity v oblasti hydrometalurgie, zpracování surovin a odpadů ekologickými postupy. Jeho zásluhou vznikla laboratoř Centrum zpracování odpadů (CENSO) na Technické univerzitě v Košicích jako prostor pro špičkový výzkum.

Mezinárodní konference se zaměřuje zejména na výměnu poznatků a zkušeností z oblasti úpravy, zpracování, manipulace a materiálové recyklace odpadů a zpracování druhotných surovin a jejich teoretické, praktické, environmentální, ekonomické a legislativní aspekty. Významná pozornost je zaměřená na získávání kovů z druhotných surovin

Hlavními tématy konference budou:

Zdroje, monitoring, sběr a charakterizace odpadů a druhotných surovin

Recyklace a zpracování tuhých odpadů s obsahem neželezných kovů, železa, ušlechtilých kovů, kompozitních materiálů

Zpracování průmyslových odpadů (struska, stěry, popely, úlety, kaly apod.)

Zpracování komunálního odpadu

Recyklace odpadu z elektrických a elektronických zařízení, autovraků, plastů, použitých přenosných batérií a akumulátorů a podobně

Stabilizace odpadů

Design a projektování závodů a provozů na zpracování odpadů

Zařízení, stroje a aplikovaný software pro sběr, manipulaci a zpracování odpadů

Nové směry v zpracování a úpravě odpadů

Biometody v zpracování odpadů

Získávání kovů z roztoků

Čištění odpadních vod

Ekonomické aspekty a analýza procesů při zpracování a využití odpadů a druhotných surovin

Legislativní otázky v oblasti nakládání s odpady

Management nakládání s odpady

Prezentace firem a technologií na zpracování odpadů a druhotných surovin.

Vedle odborného programu a ústních prezentací se v rámci konference uskuteční i panelové, posterové a komerční prezentace. Registrace na konferenci probíhá elektronickou formou na web stránce www.tuke.sk/waste. Oficiální jazyk: anglický, slovenský, český. Bude zabezpečen simultánní překlad angličtina/slovenština (čeština).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *