Konference ODPADY 2011

1. BŘEZNA 2011, Malý sál Měšťanské besedy, Plzeň Konference je pořádána v souvislosti s aktivitami vybraných subjektů souvisejících s přípravou Integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem Plzeňského kraje a jejím cílem je seznámit účastníky s aktuálním vývojem odpadového hospodářství jak...

1. BŘEZNA 2011,

Malý sál Měšťanské besedy, Plzeň

Konference je pořádána v souvislosti s aktivitami vybraných subjektů souvisejících s přípravou Integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem Plzeňského kraje a jejím cílem je seznámit účastníky s aktuálním vývojem odpadového hospodářství jak na regionální, tak celostátní úrovni.

Výběr z programu:

Změny legislativy odpadového hospodářství – záměry do budoucna

Informace SFŽP

Představení projektu Komunální odpad

Spalovna komunálního odpadu v praxi – Termizo Liberec

Krajské integrované centrum pro zpracování komunálního odpadu Ostrava

Rozvoj spolupráce společnosti EKO-KOM s kraji ČR

Integrovaný systém nakládání s odpady Plzeňského kraje

Projekt zařízení na energetické využívání odpadů Chotíkov

Integrovaný systém nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně

Konferenci pořádá Plzeňský kraj, Město Plzeň, Plzeňská teplárenská, a. s., Plzeňské komunální služby, s. r. o., a Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Vložné: zdarma.

Přihlášky a bližší informace, www.pksluzby.cz, SkalovaMa@pksluzby.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *