Konference o průmyslové ekologii

Již čtvrtý ročník konference "Průmyslová ekologie", která proběhne ve dnech 26.-27. 3. 2014 v Autoklubu ČR, Praha 1, si klade za cíl vytvořit platformu pro setkávání provozovatelů průmyslových zařízení, investorů, zástupců státních orgánů, výzkumných pracovníků, konzultačních firem a nevládních...

Již čtvrtý ročník konference „Průmyslová ekologie“, která proběhne ve dnech 26.-27. 3. 2014 v Autoklubu ČR, Praha 1, si klade za cíl vytvořit platformu pro setkávání provozovatelů průmyslových zařízení, investorů, zástupců státních orgánů, výzkumných pracovníků, konzultačních firem a nevládních neziskových organizací a umožnit jim diskusi a výměnu zkušeností v mezioborové oblasti dopadů lidských aktivit na životní prostředí.

Konference bude jednat o čtyřech tematických okruzích:

Produktová ekologie, udržitelné stavby a ekodesign – vývoj a výroba environmentálně šetrných produktů ve stavebnictví, chemické vyrobě i ostatních průmyslových odvětvích.

Ekoinovace a postupy jejich hodnocení – hodnocení skutečného environmentálního přínosu ekoinovativních technických a technologických řešení metodami, jako je LCA, MFA, IOA atd.

Environmentální technologie – nové technologie ke snižování antropogenních environmentálních dopadů.

Udržitelnost v environmentálním reportingu, marketing a CSR – udržitelnost produktů při komunikaci se zákazníky, ověřování environmentálních prohlášení a zkušenosti podniků s tématy udržitelnosti v CSR, GRI atd.

Přihlášky a podrobné informace na www.sekurkon.cz

Odborným garantem konference a předsedou její věděcké rady je doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD, z Vysoké školy chemicko-techno-logické v Praze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *