Autor
Kategorie:
Praxe

Konference k biologicky rozložitelným odpadům

Konference Biologicky rozložitelné odpady s podtitulem "Bioodpady v rámci integrovaných systémů nakládání s odpady" proběhne 19. - 21. září 2012 v Náměšti nad Oslavou. Jejím cílem je seznámit odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky při zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO)...

Konference Biologicky rozložitelné odpady s podtitulem „Bioodpady v rámci integrovaných systémů nakládání s odpady“ proběhne

19. – 21. září 2012 v Náměšti nad Oslavou.

Jejím cílem je seznámit odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky při zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO) se zaměřením na koncepci řešení v ČR, legislativu v ČR a EU, výzkum a vývoj nových technologií, monitoring jejich vlivu na životní prostředí, uplatněním nejlepších dostupných technik v praxi, ekonomikou při nakládání s BRO.

Hlavními tématy budou:

Cíle a cesty udržitelného nakládání s bioodpady

Nový zákon o odpadech – připravované změny

Vývoj české a evropské legislativy ve vztahu k BRO a organickým hnojivům.

Efektivita vynaložených prostředků versus naplňování cílů směrnice o skládkování

Aktuální problémy na poli nakládání s BRO, nejčastější problémy zařízení, sankce, udržitelnost

Ekonomicky efektivní systémy nakládání s bioodpady

Využití BRO v systému ISNO

Během akce proběhnou také dva workshopy, první na téma „Aktuální stav nakládání s biologicky rozložitelnými odpady – legislativa, financování, kontrola, evidence“. Druhý workshop bude řešit postoj SMO k systémům třídění a využití BRKO, využití ekonomických a legislativních nástrojů, technologické a logistické podmínky využití BRKO.

Podrobné informace a přihlášky u pořádající organizace: ZERA -Zemědělská a ekologická regionální agentur, o. s., www.zeraagency.eu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *