Komunitní kompostování zlepšuje vzhled města i pomáhá občanům

Městská část Praha 12 se vyznačuje velkým množstvím zeleně. Nalézají se zde parky, větší i menší lesy, ale také řada zahrádek v chatařské kolonii nebo u rodinných domů.

Většina biologického odpadu z veřejných ploch se odváží na kompostárnu mimo Prahu 12, což pro městskou část představuje zvýšené náklady. Přitom je půda v městské zeleni ochuzována o živiny, které buď musí být v místě nových výsadeb doplňovány, nebo se půda v důsledku snižování organického podílu stává stále méně úrodnou a tomu odpovídá i kvalita zeleně, která na ní roste. Další problém vzniká odkládáním biologického odpadu občany na okraje lesů, parků a dalších ploch veřejné zeleně. Většina občanů si kompostuje na zahrádce, část z nich využívá sběru biologického odpadu hl. m. Prahy. Někteří občané však přebytky odkládají právě na veřejné plochy, což nejenže nevypadá dobře, ale také následný úklid těchto černých skládek představuje pro městskou část další náklady.


JAK VĚCI ZMĚNIT

Snažili jsme se najít způsob, jak tento trend zvrátit. To znamená, aby biologický odpad volně neležel na veřejných prostranstvích a nehyzdil vzhled Prahy 12, ale abychom ho naopak využili pro získání humusu, který městská část využije na přilepšení na záhony a ke stromům.

Tak se zrodila myšlenka dát možnost občanům kompostovat přebytky ze zahrádek na veřejných prostranstvích. Proto jsme začali v Praze 12 v červnu letošního roku projekt komunitního kompostování.

Z počátku jsme zkušebně rozmístili deset dřevěných kompostérů v malých parcích a na okraji lesů, blízko zástavbě rodinnými domky, kam by občané mohli odkládat svoje přebytky ze zahrádek (trávu, plevel a další rostlinné zbytky). Radnice je využila také při veřejných pracích, kdy dlouhodobě nezaměstnaní odstraňovali plevel z chodníků a ostatních komunikací. Plevel se dříve odvážel do sběrného dvora, což představovalo zbytečné náklady na jeho odvoz a další zpracování.

Občané se do projektu kompostování zapojili a začali nové kompostéry hojně využívat. Proto městská část Praha 12 během léta zajistila několik dalších, včetně menších plastových, které umístila k bytovým domům. V současnosti je na ploše městské části umístěno kompostérů celkem dvacet. Výhledově počítáme se čtyřiceti veřejnými kompostéry.

Kompostéry mají různé rozměry podle toho, kde se nachází. U bytových domů, kde mají občané pouze malé zbytky zeleně z pletí předzahrádek, jsme umístili malé plastové o objemu 390 l, které lze koupit v obchodní síti za zhruba 900 Kč. K rodinným domkům by však tento typ nestačil, proto jsme nechali zhotovit větší kompostéry z prken. Jejich rozměr je 2 x 2 x 1,2 metru a dají se snadno sestavit a rozebrat. Jeden stojí 3500 Kč a má životnost několik let. Největší kompostéry o rozměru 2,5 x 2,5 x 1,2 m jsou umístěny v zahrádkářských koloniích. Jelikož zde panují nižší nároky na estetický vzhled kompostéru, mohli jsme pro výrobu využít odložené europalety. Cena jednoho kompostéru vychází na přibližně 2000 Kč. Velké kompostéry mají otevřenou přední stěnu, aby občané mohli přivést odpad až do kompostéru na trakaři. Objednali jsme také dva kompostéry z recyklovaného plastu, které mají rozměry 1,4 x 1,4 x 1 m a stojí 6800 Kč, mají však oproti dřevěným delší životnost.

OBAVY SE NEPOTVRDILY

Každý kompostér má na sobě tabulku s informacemi, který odpad lze kompostovat. Nepotvrdily se obavy, že občané budou do kompostéru házet nebiologický odpad. Až na několik plastových lahví či plechovek hozených do kompostéru u cyklostezky jsme našli v kompostérech pouze odpad biologický. Největším problémem je, že někteří lidé do kompostéru odhazují větve, které nelze zkompostovat, nebo odhazují odpad okolo, když se kompostér zaplní. Obsah kompostérů, které byly postaveny v červnu, jsme již přehodili. U ostatních tak učiníme v březnu. První výsledky a získání úrodné zeminy lze očekávat na jaře roku 2012.

Ročně projde kompostérem odhadem přes tunu biologického odpadu, za níž by jinak městská část platila 1000 Kč – cena za dopravu do sběrného dvora a z něj do kompostárny, navíc s poplatkem za uložení. Projekt kompostování na veřejných plochách samozřejmě nemůže nahradit v plné šíři využití biodpadu vyprodukovaného v městské části, který např. při jedné seči představuje desítky tun posekané trávy, ale zlepší vzhled města, ulehčí občanům odkládání přebytků biodpadu, vyrobí potřebný humus a ušetří náklady.

 

Eva Tylová
místostarostka Prahy 12 pro životní prostředí

Velké kompostéry z odložených europalet, umístěné v zahrádkářských koloniích.

Místostarostka Prahy 12 Eva Tylová převzala zvláštní cenu za rozvoj komunitního kompostování v soutěži Miss kompost. První cenu za nejkrásnější kompost získali v téže soutěži manželé bydlící rovněž na Praze 12.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *