Klasifikace chemických látek

Účelem semináře, který proběhne ve středu 8. října 2014 v hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové, je seznámit účastníky s povinnostmi, které vyplývají z chemické legislativy (zákona č. 350/2011 Sb. a souvisejících předpisů EU - nařízení CLP) s důrazem na povinnost výrobců a dovozců klasifikovat...

Účelem semináře, který proběhne ve středu 8. října 2014 v hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové, je seznámit účastníky s povinnostmi, které vyplývají z chemické legislativy (zákona č. 350/2011 Sb. a souvisejících předpisů EU – nařízení CLP) s důrazem na povinnost výrobců a dovozců klasifikovat směsi uváděné na trh od 1. 6. 2015 podle nařízení 1272/2008/EC (nařízení CLP) a na praktické příklady. V prvé části bude seminář zaměřen na stručné zopakování klasifikace směsí „postaru“, tj. podle směrnice 1999/45/EC (vyhlášky 402/2011 Sb.). Hlavní část semináře bude věnována převodu klasifikace DPD do systému CLP. Více informací na www.uzitecneseminare.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *