Kdy měděný odpad přestává být odpadem

Evropská Komise vydala předpis, který definuje, kdy přestává být měděný odpad odpadem. Jde o další z řady legislativních norem na téma odpad/ne-odpad. Jde o nařízení Komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013 ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, zveřejněné v úředním...

Evropská Komise vydala předpis, který definuje, kdy přestává být měděný odpad odpadem. Jde o další z řady legislativních norem na téma odpad/ne-odpad. Jde o nařízení Komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013 ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, zveřejněné v úředním věstníku L 201 ze dne 26. 7. 2013.

Nařízení stanoví kritéria, kdy ve smyslu čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/98/ES o odpadech přestává být měděný šrot (kovový šrot obsahující převážně měď a slitiny mědi) odpadem. Kritéria pro měděný šrot jsou stanovena v článku 3 a příloze I nařízení. Prohlášení o shodě s kritérii pro stanovení toho, kdy odpad přestává být odpadem, pak v článku 4 a příloze II nařízení. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (v úředním věstníku vyhlášeno 26. 7. 2013). Použije se ode dne 1. ledna 2014.


Od ledna 2014 platí kritéria pro odpady z mědi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *