Kdo v Británii vynáší odpadky?

Ženy lze všeobecně považovat za mnohem aktivnější, pokud jde o třídění odpadů, zatímco solitérně žijící muži patří mezi ty, jež třídění nejčastěji zcela zanedbávají.

Takové jsou závěry studie, zpracované ve Velké Británii, konkrétně Ekonomickým a sociálním výzkumným centrem při univerzitě v britském Essexu. Široce koncipovaný výzkum je mimořádný co do rozsahu sledovaného vzorku (řádově tisíce sledovaných subjektů) i délky pozorování.

Výsledek studie potvrzuje i jednoduché pozorování. Prázdné krabice a balicí papír vynášejí k popelnicím a kontejnerům především ženy, vidět muže v trepkách s odpadky už chce trochu štěstí. Něžnější pohlaví se ale podílí i na pozitivních změnách v chováních mužů: zatímco jen 58 % mužských solitérů se k třídění odpadu aktivně hlásí, muži žijící v páru se ženou už odpad separují v 79 % případů. Samota zřejmě domácí ekologii nepřeje, neboť solitérně žijící jedinci (obecně) třídí odpad a nepotřebné vybavení jen v 65 %.


Na rozsáhlé dotazníkové kampani se podílelo 2000 samostatně bydlících mužů a stejný počet žen, a vzorek byl dorovnán i třemi tisíci spárovaných dvojic. Výzkum byl velmi podrobný, a řešil i otázky běžné denní rutiny: kdo odpad přebírá, kdo jej vynáší ven, případně kdo jej vhazuje do barevných kontejnerů. Z dotazníků vyplývá, že ačkoliv ženy už nemohou být považovány za „domácí hospodyňky“ v takovém měřítku jako před dvaceti lety, stále se většinovým podílem starají o běžný chod britské domácnosti.

„I když spolu lidé žijí v páru, žena obvykle přebírá z domácích aktivit větší díl než její mužský protějšek,“ shrnuje základní poznatek Hazel Petifforová, vedoucí výzkumu z essexské univerzity. „A díky tomu, že se větší měrou podílí na běžné rutině, je to s větší pravděpodobností právě ona, kdo třídí odpady a vynáší je do kontejnerů. I když si jednotlivé páry rozdělí domácí práce, jsou to stále ženy, které přebírání odpadků věnují delší čas.“

Snahou rozsáhlého výzkumu bylo odhalit podrobnosti a trendy v segmentu domácího třídění odpadů. Velká Británie usiluje o dosažení padesátiprocentní hranice domácího přetřiďování do roku 2020. Motivační kampaně, reklamní billboardy a spoty ve veřejnoprávních televizích však prozatím nepřinášejí potřebný výsledek. Anglická celková bilance je prozatím na 41,5 %.

 

Zdroj: server Guardian.co.uk.

Výsledky průzkumu by u nás byly nejspíš podobné, jako v Británii. Nejlépe však rozhodně třídí děti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *