Kdo nestihl REACH?

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) na svých stránkách spustila zcela novou sekci, která by měla pomoci podnikům, jež (ne svoji vinou) nesplnily první termín registrací látek k 30. 11. 2010. ECHA si je podle své zprávy vědoma, že v odůvodněných případech se mohou firmy dostat do potíží se...

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) na svých stránkách spustila zcela novou sekci, která by měla pomoci podnikům, jež (ne svoji vinou) nesplnily první termín registrací látek k 30. 11. 2010. ECHA si je podle své zprávy vědoma, že v odůvodněných případech se mohou firmy dostat do potíží se splněním termínu registrací, a právě v těchto případech nabízí svou pomoc. Zmíněná pomoc může například představovat stanovení náhradního termínu registrace v souladu s čl.20 odst.2. nařízení REACH.

Nové zřízená sekce „kontaktní skupina ředitelů (DCG)“ obsahuje například souhrnnou zprávu mapující 28 neproblematičtějších otázek a odpovědí, kterou vypracovala expertní skupina řešitelů. V tomto dokumentu lze nalézt situace, u kterých je možné požádat ECHA o pomoc a zároveň zde uživatel nalezne i základní informace o údajích, které bude nutné doložit.

Agentura ECHA se sídlem v Helsinkách zajišťuje registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, aby tyto postupy byly v celé Evropské unii stejné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *