Karviná rozšiřuje sběr BRKO

Bioodpad se v Karviné sváží od roku 2006 a tato služba se setkává s velkým ohlasem. Loni se zde vytřídilo přes 750 tun. "Vzhledem ke každoročnímu nárůstu množství vytříděného bioodpadu jsme využili vyhlášení Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 4.1 a vytvořili projekt na zlepšení...

Bioodpad se v Karviné sváží od roku 2006 a tato služba se setkává s velkým ohlasem. Loni se zde vytřídilo přes 750 tun. „Vzhledem ke každoročnímu nárůstu množství vytříděného bioodpadu jsme využili vyhlášení Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 4.1 a vytvořili projekt na zlepšení systému svozu bioodpadu v našem městě,“ říká Ing. Martina Mnichová z Technických služeb Karviná, a. s.

Z podpory bude zakoupeno svozové vozidlo a nádoby na bioodpad. Cílem projektu je jednak zpříjemnit lidem nakládání s těmito odpady snadnější manipulací s bio-popelnicí, jednak navýšení sběru tohoto odpadu. Celkový náklad projektu činí 7,2 mil. Kč. Nádoba na bioodpad nebude však poskytována automaticky, je potřeba si o ni zažádat. Každý rodinný dům získá nárok na jednu biopopelnici.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *